StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningJustering av egenavgifterna för särskild kollektivtrafik i Sala kommun.
Nyhet
Publicerad 2023-12-18
Uppdaterad 2024-01-02 08:17

De ändrade egenavgifterna för särskild kollektivtrafik börjar gälla från och med den 8 januari 2024.

Egenavgiften för färdtjänst anpassas nu till den nya zonindelningen och tillämpningen görs tydlig.

Zonindelningen för kollektivtrafik inom Sala kommun har tidigare varit delad i stadstrafik och landsbygdstrafik. Idag är hela kommunen en zon och avgiften den samma oavsett vart eller varifrån inom kommunen du reser.

Avgifter

VL:s zonstruktur för Västmanland är utgångspunkt för Sala kommuns avgifter för särskild kollektivtrafik inom kommunen.

Avgifterna finns samlade i dokumentet ”Avgifter för särskild kollektivtrafik i Sala kommun”.

Exempel: Resa med vanlig färdtjänst inom Sala kommun kommer att kosta 28kr x 1,5= 42kr

Resor med VL

Avgifterna för resor med VL i Västmanland finns att läsa på Prisguiden (vl.se)

De justerade avgifterna börjar gälla från och med den 8 januari 2024.