Nyhet
Publicerad 2023-09-04
Uppdaterad 2023-09-04 16:27

Inventeringen av de vägar som skolbussarna kör är nu gjord. Generellt kan sägas att vägarna var i bättre skick än väntat. Trafiken kommer därför att återupptas för samtliga skolbussar, men flera av dem har justerade rutter.

Skolorna som helt klarar sig från justeringar är:

  • Heden
  • Kilbo
  • Möklinta
  • Västerfärnebo
  • Åby
  • Ängshagen

Justerade rutter

För de skolor som har justerade rutter och/eller hållplatser bör ni ta del av bifogat dokument för att se om och hur ni påverkas av detta. Drabbade skolor är:

  • Kila
  • Ransta
  • Varmsätra

Skolskjutsar per skola från och med 5/9 (pdf)

Turerna till bad, slöjd, hemkunskap och idrott går som vanligt.

Rutterna gäller från och med 230905 tills annat meddelas.

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se