Nyhet
Publicerad 2023-04-15
Uppdaterad 2023-04-18 07:48

Svara på en kort enkät där du kan berätta hur du vill att de förtroendevalda och invånarna ska föra dialog kring särskilda ämnen.

Vi vill utveckla hanteringen och genomförandet av det som kallas medborgardialog. Eftersom det handlar om dialogen mellan invånare och de förtroendevalda vill vi ha in synpunkter från dig som invånare. Utan dig blir det ingen dialog!

Vi vill kunna fråga dig – och vi vill att du frågar oss!

Berätta hur du vill föra dialog

Svara på enkäten för att ge dina synpunkter.

Enkäten går att besvara till och med 24 april 2023.

Förslag på olika sätt att föra dialog

Dessa tre sätt vill vi använda oss av. Har du synpunkter eller andra förslag?

  • Dialogform 1: Frågor som initieras av förtroendevalda. Allmänheten bjuds in till möte för en dialog om ämnet.
  • Dialogform 2: Frågor som initieras av medborgare eller kommunfullmäktiges presidium – sker på kommunfullmäktige. Allmänheten bjuds in att delta.
  • Dialogform 3: Förslag som du som invånare skickar in via en e-tjänst på sala.se. Förslagen kan alla invånare rösta på, vilket sedan avgör om frågan lyfts till politiken eller ej.

Vad är en medborgardialog?

En medborgardialog är en dialog mellan invånarna och beslutsfattare i en viss fråga. Det huvudsakliga syftet är att lyssna och samla in synpunkter, åsikter, tankar och idéer inom ett specifikt område. Medborgardialogerna ska vara en del av styrningen och utvecklingen, med syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Medborgardialog anordnas i frågor där du kan påverka beslutet. Frågan och målgruppen ska vara tydligt definierade och resultatet ska användas. Frågorna ska avse samhällsservice av betydande karaktär.