Nyhet
Publicerad 2022-12-12
Uppdaterad 2022-12-12 17:39

Under förmiddagen den 12 december skedde en allvarlig händelse i närheten av Ekebyskolan där en elev blev stickskadad.

Den skadade eleven får sjukhusvård. Den misstänkte förövaren är gripen av Polisen. Förundersökning pågår. Säkerheten för övriga elever bedöms inte vara hotad.

Skolans krisledningsgrupp är igång och arbetar med stöd av centrala elevhälsan enligt den krisplan som finns upprättad. Alla vårdnadshavare har fått direkt och riktad information.

Många på skolan har bevittnat händelsen och för närvarande riktas ansträngningar för att ge såväl elever som personal krisstöd.

Elevhälsans personal med kuratorer erbjuder samtalsstöd till de elever som behöver stöd. Sala kommuns personal får samtalsstöd av företagshälsovården Avonova. Även Polisen kommer att ha närvaro för att möta de elever som påverkats av händelsen.

En händelse av detta slag påverkar många, inte bara berörda högstadieelever. Skolan har ansvar för stöd till elever och personal. Skolchefen planerar därför tillsammans med rektorerna för hur elever i Salas skolor ska tas emot i morgon, tisdag. Information och möjlighet för elever att ge uttryck för sin oro är viktigt.

Kontakt

Vlora Sudjada, Rektor Valla-Ekebyskolan
. vlora.sudjada@sala.se
Daniel Groth, Rektor Vallaskolan 7-9
0224 - 74 80 22 daniel.groth@sala.se