DriftstörningStatus: Avslutad
Publicerad 2022-10-21
Uppdaterad 2022-10-24 14:57
Sala kommun, Gata/park

Reparationer pågår på grund av en plötslig vattenläcka i Rosshyttan.

Reparation av vattenläckan

Abonnenter har nu vatten.

Reparationerna för att åtgärda vattenläckan fortsätter.

Vi har inte någon exakt prognos för hur lång tid arbetet kommer att ta.

Kontakt

Gata/park
0224-74 70 00 (växel) samhallsbyggnad@sala.se