Nyhet
Publicerad 2022-10-14
Uppdaterad 2022-10-14 13:41

Vi vill stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Pandemin har krävt mycket av vård- och omsorgspersonal och det finns ett stort behov av förebyggande insatser. Regeringen har beslutat om statsbidrag för att kommuner ska kunna arbeta för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. För att genomföra nya insatser har projekt Hållbart arbetsliv skapats.

Kaffe hälls i kaffekoppar staplade på varandra.

Syfte och omfattning

Syftet med projektet är att pröva nya eller vidareutveckla arbetsmetoder och arbetssätt för att stärka ett hållbart arbetsliv.

Projektet riktar sig till alla medarbetare inom kommunens hälso- och sjukvård samt medarbetare inom äldreomsorgen. En enhet med inriktning äldre inom område funktionsnedsättning är även med i projektet.

Projektet grundar sig på åtta vetenskapliga friskfaktorer som är gemensamt för friska arbetsplatser; ledarskap, rättvis organisation, delaktighet, kommunikation, prioritering av arbetsuppgifter, kompetensutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete och tidiga insatser.

Aktiviteter i projektet

I höst satsar vi på att stärka språket genom att erbjuda kurser i vårdsvenska och att förebygga stressrelaterad ohälsa i ett tidigare skede genom vardagsrevidering. Vi vill främja fysisk aktivitet genom träningsreturen –  att träna i 10 veckor och få 1 dag ledigt och stärka teamkänsla och kommunikation genom friskvårdsaktiviteter och föreläsningshalvdag med workshop i kommunikation. Inom projektet tittar vi även på fler typer av roller för undersköterskor för att stärka professionen på organisationsnivå.

Tidplan

  • Start: 1 Januari 2022
  • Beräknas pågå: 2 år
     

Kontakt

Nathalie Ruth, Projektledare
0224-749048 nathalie.ruth@sala.se