StartLillån och kräftfisket
Nyhet
Publicerad 2022-08-19
Uppdaterad 2022-08-19 16:39

Den låga vattennivån kan försvåra årets kräftfiske i Lillån.

Vattennivån kan försvåra kräftfisket i Lillån. Fiskelyckan är troligtvis större på andra platser i år.

Vattennivån är låg i många vattendrag just nu. I Lillån är vattennivån ännu lägre än tidigare år. Detta i och med att Lillån inte längre är dämd vid Hyttgatan sedan fria vandringsvägar för fisk tillskapades senhösten 2021.

Framtidsvision Sala stads vattenmiljöer

För att klara gällande miljökvalitetsnormerna för vatten, skapa klimatanpassade vatten och ökad livskvalitet i Sala stad har kommunfullmäktige i Sala kommun bland annat antagit en Framtidsvision för Sala stads vattenmiljöer.

Under 2021 genomfördes etapp 1 genom rivning av dammen vid Hyttgatan i Sala stad samt skapande av strömmiljö i Lillån. Arbetet vid Lillån fortlöper genom noga uppföljning och förbättringsåtgärder varteftersom säsongerna passerar fram till årsskiftet 2022.

Läs mer om projektet som bland annat innefattar att skapa fria vandringsvägar för fisk..

Kontakt

Linnea Landfors, Miljöstrateg
0224-74 74 07 linnea.landfors@sala.se