StartNyheter - listningFler företagare uppskattar Salas företagsklimat
Nyhet
Publicerad 2022-06-01
Uppdaterad 2022-06-01 09:39

Resultatet från Svenskt näringslivs årliga undersökning om företagsklimat är här. Det visar att allt fler företagare tycker att företagsklimatet i kommunen är bra.

Allt fler företagare i Sala tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Det här visar Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner 2022. I Sala kommun har 88 stycken företag svarat på enkäten och 35,2 procent av dem tycker att företagsklimatet är bra. Det är en förbättring från förra årets 29,2 procent.

De upplever att tjänstepersoner och kommunpolitiker har förbättrat sig på flera punkter i attityder till och kontakter med de lokala företagen, samtidigt som det fortfarande finns en rad områden som kommunens företrädare kan bli bättre på.

I enkäten har företagarna fått sätta betyg från 1 till 6 på en rad punkter. Det sammanfattande betyget på företagsklimatet i Sala kommun i år är 3,16 vilket är oförändrat sedan i fjol. Årets riksgenomsnittsbetyg på 3,43 är också oförändrat sedan förra året och baseras på svar från drygt 32 000 företagare i hela landet.

Förbättringspotential

I undersökningen framkommer det att Salas företagare vill ha mer byggbar mark för kommersiella verksamheter, förbättrad upphandling och en bättre dialog mellan kommunen och företagen.

Undersökningen pekar också på att skolans kontakter med det lokala näringslivet har försämrats drastiskt i hela landet mellan 2019 och 2022. I Sverige sjunker det betyget från 3,79 till 2,91 och i Sala sjunker det från 3,34 till 2,49.

Cissi Lööv pratar i en mikrofon.
Näringslivschef Cissi Lööv berättar att ett möte med de lokala företagarna planeras tills efter sommarsemestrarna, för att prata om hur företagsklimatet kan bli ännu bättre.

- Vi har tagit till oss av enkätresultaten och har analyserat dem för att kunna se vad vi behöver förbättra och hur vi kan göra det på bästa sätt tillsammans med företagen, berättar Sala kommuns näringslivschef, Cissi Lööv.

- Därför kommer vi också att bjuda in våra lokala företag till ett möte efter sommarsemestrarna för att prata om de här frågorna, fortsätter hon.

Kommunchef Daniel Holmvin säger att det nu ska genomföras åtgärder i prioriterade ämnesområden för att skapa ett ännu bättre företagsklimat.

Salas kommunchef, Daniel Holmvin, ser också utvecklingsmöjligheter utifrån den här enkätundersökningen:

- Näringslivet är otroligt viktigt för kommunen och dess utveckling. Vi kommer nu att välja ut några områden och genomföra åtgärder där som vi hoppas leder till högre betyg framöver, säger han.

Resultatet för våra verksamheter

När det gäller Sala kommuns myndighetsutövning så blir betygen för några av verksamheterna de här (inom parentes förra årets betyg):

 • Service och bemötande: 2,97 (3,20).
 • Upphandling: 2,22 (2,28).
 • Konkurrens från kommunen som tränger undan privat näringsverksamhet: 3,64 (3,59).
 • Kommunens handläggares förståelse för företagens verksamhet: 4,21 (3,96).
 • Rimlig handläggningstid: 4,00 (3,71).
 • Lätt att komma i kontakt med handläggare: 4,19 (4,08).
 • Vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll: 4,13 (4,04).
 • Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare: 2,86 (2,76).
 • Kommunens information till företagen: 2,89 (2,84).
 • Företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet: 3,30 (3,26).
 • Tillgång till kompetens: 2,60 (2,95).
 • Vägnät samt tåg- och flygförbindelser: 3,34 (3,64).
 • Mobilnät och bredband: 3,53 (3,38).

Du kan läsa hela undersökningen från Svenskt Näringsliv på foretagsklimat.se.

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se