StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSprickbildningen i Vallaskolans trappvalv åtgärdas
Nyhet
Publicerad 2022-03-01
Uppdaterad 2022-03-01 15:33

Arbetet med att åtgärda sprickbildningen i trappvalvet i Vallaskolans A-hus är nu i full gång.

Det var i november 2020 som sprickbildningen upptäcktes. Trapphuset stängdes då omedelbart, av säkerhetsskäl. På övervåningen i A-huset finns lektionssalar, musiksal, gymnastiksal och omklädningsrum.

– Det har tagit tid innan vi har kunnat komma igång med detta jobb. En orsak är att man har varit tvungna hitta andra lokaler till de verksamheter som finns i A-huset. Det har också gjorts en omfattande utredning av vilka alternativ som finns och vi har behövt söka bygglov, berättar Kristofer Forsgren på Sala kommuns fastighetsenhet.

Nu är större delen av A-huset tomt, förutom hemkunskapen som är kvar på bottenplanet. Husets gymnastiksal är fortfarande i drift då man använder ett alternativt trapphus för att kunna nå den.

"Kommer att se likadan ut som tidigare"

Kommunen har valt en lösning som innebär att trapphuset förstärks med bockad plåt.

– Det är ett otroligt komplext jobb. I valvet under trappan fräser man in stål i väggarna. Sedan kommer det att fästas stålbågar under. Så själva trappan gör vi ingenting med, utan den kommer att se likadan ut sedan som den gör nu, förklarar Henrik Rosenlund på fastighetsenheten.

Golvet med alla fina gamla stenar längst upp i trappan har nu rivits.

– Där har man lyft alla de här gamla stenarna och märkt dem, eftersom tanken var att alla stenar skulle läggas tillbaka så att det såg ute som det gjorde innan, säger Kristofer Forsgren.

– Men det visade sig att det inte gick. Vissa av stenarna är för tjocka för att passa i den nya stålkonstruktionen. Så vi kommer i stället att spara stenarna, så får vi se om vi kan hitta på något annat med dem.

– Företagen som utför jobbet har tidigare arbetat med flera gamla byggnader, bland annat med domkyrkan i Västerås, berättar Henrik Rosenlund.

Målet är att arbetet ska bli klart till den kommande höstterminen trots det komplexa arbetet.

Bilder från arbetet

Trappan som håller på att repareras.
Sedan i november 2020 har den här trappan i Vallaskolans A-hus varit avstängd på grund av sprickbildning i trappvalvet.
Trappan som håller på att repareras med entrédörren i bakgrunden.
Arbetet med att säkra trappan i Vallaskolan pågår nu för fullt.
En tillfällig passage i trappan.
Arbetet med att säkra trappan i Vallaskolan pågår nu för fullt.
Upprivet golv på övervåningen.
Golvet på övervåningen har rivits.
Stenar som tidigare var en del av golvet.
De gamla stenarna som golvet bestod av har märkts upp och sparats för att användas i något annat sammanhang.

 

Kontakt

Henrik Rosenlund, Driftansvarig
0224-74 79 29 henrik.rosenlund@sala.se