Nyhet
Publicerad 2021-12-14
Uppdaterad 2021-12-14 11:05

Halvtimmestrafik mellan Sala, Västerås, Kolbäck och Eskilstuna från och med 12 december.

Från och med i söndags 12 december blev det fler tågavgångar mellan Sala, Västerås, Kolbäck och Eskilstuna. Det är en del av en storsatsning på den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen som kringliggande regioner och kommuner samarbetar kring. 

På Sala tågstation bjöds resenärer på kaffe med lussebulle och goodiebag vid rusningstid på luciakvällen för att uppmärksamma den utökade tågtrafiken. Representanter från Region Västmanland och Sala kommun fanns på plats. 

Idag är en stor dag! Säger Tommy Levinsson (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland. Nu kör vi halvtimmestrafik mellan Sala - Västerås och ned till Eskilstuna, eller tvärt om. Det är jättebra. Det här gör att Sala får nära till en universitetsstad till förutom Uppsala sen när Mälardalens högskola blir universitet i januari. Sala kommer helt klart bli ännu mer i blickfånget framöver.  

Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun, instämmer: 

Drygt 4000 Salabor pendlar till jobb utanför kommunen, ofta Västerås. Våra goda kommunikationer är en av Salas största tillgångar. Så det är en jätteviktig del att ge Salaborna möjlighet att välja att pendla till jobbet med något annat än bil. Ska vi få folk att välja kollektivt resande så behöver det finnas kollektivt resande som passar när folk vill åka. Därför är det även för oss en stor och glädjande dag idag. 

Långsiktig strategi för hållbarhet och tillväxt 

Mohammad Sabet, verksamhetschef för trafikförsörjning på Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland lyfter hur stora förändringar tar tid.

Det här är resultatet av ett arbete som pågått i åtminstone 5 år. Det är ett tätt samarbete mellan Region Västmanland och Sala kommun både på politisk- och tjänstemannanivå och genom vårt tågbolag Mälartåg kan vi stå här idag och vara stolta över förutsättningarna vi skapar för att Sala ska kunna växa ännu snabbare och ännu bättre.

Både Tommy och Mohammad är snabba på att ge Sala beröm för det hittills genomförda jobbet med anpassade busslinjer, däribland nya SilverExpressen, som ett sätt att anpassa trafiken till tågen. 

Den regionala trafiken är ett samarbete, men Sala kommun har verkligen tagit sin del av det här och sett till så att den inomkommunala trafiken fungerar jättebra. Vi har gjort det här tillsammans alla parter och vi ska fortsätta den här resan på samma sätt, säger Tommy. 

Just Sala kommun i frågan om utveckling av kollektivtrafik har varit i fronten när det gäller att tänka strategiskt och långsiktigt hållbart. Man har börjat sina investeringar i kollektivtrafiken och man har långsiktiga planer, säger Mohammad. 

Många planer för framtiden 

De nya tågavgångarna och anpassade bussanslutningarna är alltså bara början. Fortfarande är många beroende av bil för att ta sig in till stationen för att åka tåg vidare. 

Ja, det här är början på en omställning av kollektivtrafiken där Sala kommun kommer ta fram fler nya linjer så det blir lättare att ta sig in till tågen oavsett var man bor i kommunen. Att ta bussen till tåget och göra en sammanhängande resa. 

Inte heller Tommy är nöjd med enbart de förbättringar de just firar:

Vi är inte nöjda nu inte! Vi vill ha halvtimmestrafik även till Uppsala. Och Ransta har ett välanvänt tågstopp idag och är en tillväxtort där vi vill se fler avgångar. Det kommer ta lite tid och vi samarbetar med kommunen, så vi ger oss inte! säger Tommy. 

På Sala tågstation bjöds resenärer på kaffe med lussebulle och goodiebag vid rusningstid på luciakvällen

På Sala tågstation bjöds resenärer på kaffe med lussebulle och goodiebag vid rusningstid på luciakvällen

Tåg på Sala station

Anders Wigelsbo, Tommy Levinsson och Mohammad Sabet.
Anders Wigelsbo, Tommy Levinsson och Mohammad Sabet.

 

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se

Relaterade kategorier