Nyhet
Publicerad 2021-11-09
Uppdaterad 2021-12-13 11:41

Den 13 december 2021 får vi en ny busslinje, SilverExpressen.

SilverExpressen är en helt ny busslinje som startar den 13 december 2021. SilverExpressen kommer att gå från Ängshagen via Turbo, Fiskartorget och sedan till Sala järnvägsstation.

Bussen kommer att komplettera Silverlinjens avgångar, då den går både före och efter dessa. Den nya busslinjen skapar nya resmöjligheter för de som arbetspendlar med tåg eller arbetar i Sala stad. I samband med detta kommer ett antal anropsstyrda avgångar (T-turer) att utgå då SilverExpressen trafikerar sträckan.

Hos Västmanlands lokaltrafik (VL) www.vl.se kan du att hitta mer detaljerad information om avgångstider och hållplatser.

Förstärkta avgångar

Önskemål från resenärer har även visat på behov av fler avgångar för andra linjer. Därför kommer dessa linjer att förstärkas med avgångar med start den 13 december.

Linje 66  - från Varmsätra till Sala stad förstärks med en avgång. Varmsätra 16:35 - Sala Resecentrum 16:50.

Linje 61 - från Västerfärnebo förstärks med en kvällstur. Västerfärnebo 18.40 – Sala Resecentrum 19:10.

Förstärkningarna är på försök och nyttjandegraden kommer att utvärderas inför beslut att permanenta avgångarna.

Det är Kollektivtrafikförvaltningen (Region Västmanland) och Svealandstrafiken som i nära samverkan med Sala kommun utvecklar kollektivtrafiken i kommunen. Syftet är att skapa nya resmöjligheter genom ett antal justeringar av trafiken och att vidareutveckla trafiken på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se

Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 30 00 trafikplanering.vl@regionvastmanland.se

Relaterade kategorier