Nyhet
Publicerad 2021-10-12
Uppdaterad 2021-10-14 07:34

1971 bildades Sala kommun och i år fyller vi alltså 50 år. Det här vill vi uppmärksamma!

1 januari 1971 genomförde Sverige en reform där landskommuner, städer och köpingar ombildades till kommuner. I samband med detta bildades Sala kommun och det här vill vi uppmärksamma genom en tillbakablick i tiden. Mycket har hänt under de senaste 50 åren och här kommer några av alla roliga händelser!

1971 bildas Sala kommun genom en sammanslagning av Sala stad, Möklinta och Tärna landskommuner och delar ur Västerfärnebo landskommun (Västerfärnebo och Fläckebo församlingar).

I samband med sammanslagningen trycktes en broschyr upp för att informera Sala kommuns invånare om de kommande förändringarna.

 Kommunsammanslagningen 1971

Västmanlands Naturbruksgymnasium etablerades på Ösby åren 1971-1972. Under åren har olika inriktningar tillkommit, exempelvis djurvård och skog. I takt med att utbildningarna har förändrats så har skolans lokaler anpassats för de nya behoven. 

Ösby Naturbruksgymnasium

1973 etablerades samarbetet Räddningstjänsten Sala-Heby, som idag består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna.

År 1624 fick Sala sina stadsprivilegier och 1974 firade vi 350 år som stad! Det här uppmärksammades bland annat genom ett besök av Sveriges nyblivna kung Carl XVI Gustaf. År 2024 fyller Sala 400 år och förberedelserna är redan igång!

Besök av kung Carl XVI Gustaf

Sala stadsbibliotek invigdes år 1987. Sala stadsbibliotek har idag två biblioteksfilialer, en i Ransta och en i Västerfärnebo. Utöver detta besöker bokbussen de flesta orter runt om i kommunen.

Kulturkvarteret Täljstenen började som ett EU-mål2-projekt som avslutades i september 2007. På Täljstenen utövas idag kultur av olika slag, med bland annat utställningar, musikevenemang, teater, med mera. Aguélimuseet flyttade 2007 till sin nuvarande lokal på området Täljstenen, inrymda i gamla elverket, uppfört 1903. 

Kulturkvarteret Täljstenen

År 2008 invigs nya riksväg 56/70 söder om Sala med en ceremoni vid Rastplats Evelund. Efter tal av bland andra kommunalråd Carola Gunnarsson och Landshövding Mats Svegfors, släppte vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö på trafiken.

Invigning förbifarten, riksväg 56-70.

Under 2014 spelades den svenska dramathrillern Jordskott in i Sala - eller Silverhöjd som orten kallades i TV-serien. Sala med omnejd användes flitigt som inspelningsplats, bland annat kommunhuset som tillfälligt fick agera som företaget Thörnblad Cellulosas kontor.

Karta Silverhöjd

Den 9 januari 2019 var det officiell invigning av den nya skolan i Ransta. Kommunalråd Anders Wigelsbo höll invigningstal och öppnade traditionsenligt invigningsbandet.

Anders Wigelsbo klipper invigningsbandet.

Om Ransta skola

Ransta skola ligger i samhället Ransta i Sala kommuns södra del. Skola, fritids och förskola ryms i samma byggnad. Ransta är en F-6 skola.

2019 invigdes Nya Lärkhallen på Lärkans sportfält. Idrottshallen byggdes i fullstor storlek och anpassades för framför allt bollsporter. Byggnaden fick även läktare, konferensutrymmen, kafé och omklädningsrum. Första spadtaget togs 2018 av Anders Wigelsbo (C), huvudentreprenören ByggPartners vice vd Helena Blom samt kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Larsson (SBÄ). 

Spadtag på Nya Lärkhallen

Nya Vallaskolan invigs med nya byggnader för förskoleklass, låg- och mellanstadium. Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo klippte bandet och invigde därmed officiellt skolan.

Nya Vallaskolan invigs

Antalet invånare i Sala kommun ökar stadigt i en takt som gör att vi kan utveckla kommunen på ett hållbart sätt. År 1971 bodde det 19 652 invånare i kommunen. Mätningar under 2021 visar att vi börjar närma oss 23 000 invånare - något som vi verkligen välkomnar!