StartNyheter - listningResultat i mätningarna Kommunens Kvalitet i Korthet och SCB:s medborgarundersökning
Nyhet
Publicerad 2021-02-18
Uppdaterad 2021-02-18 16:36

Nu kan du se 2020 års resultat från mätningarna Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och SCB:s medborgarundersökning. Resultaten ger bland annat en bild av kommunens kvalitet samt hur nöjda ni som invånare är med kommunen inom olika områden.

Vi som kommun anmäler oss själva som deltagare i de här mätningarna. Vi deltar i mätningarna för att få reda på vilken kvalitet våra verksamheter och vår service har. Resultaten används bland annat som underlag i vårt utvecklingsarbete.

I SCB:s medborgarundersökning får du som invånare tycka till om oss som kommun och våra verksamheter. Urvalet över vilka som får enkäten görs slumpmässigt av SCB.

Sala kommuns resultat

Vi samlar resultaten från mätningarna vi deltar i. Du kan ta del av alla resultat fram till de senaste mätningarna.

Mer information om mätningarna

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Det grundläggande syftet med KKiK har sedan projektets start 2006 varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK, Sveriges Kommuner och Regioner)

SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

För 2020 års undersökning ingår även några frågor med anledning av coronapandemin.

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

SCB:s medborgarundersökning (SCB)

Kontakt

Anna Cedervång, Controller
0224-74 72 02 anna.cedervang@sala.se