Servicemeddelande
Publicerad 2021-01-12
Uppdaterad 2021-01-12 16:12

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Sedan den 11 januari 2021 är Sala stadsbibliotek öppet enligt ordinarie öppettider.

Biblioteket stängde efter Regeringens rekommendationer den 18 december 2020. Rekommendationerna har sedan ändrats gällande bibliotekens verksamheter. Därför har Stadsbiblioteket återgått till ordinarie öppettider.

Inte en mötesplats

Biblioteket är dock inte en mötesplats eller tillgängligt för studier. Det är enbart öppet för att hämta reservationer, låna, återlämna och andra kortare och nödvändiga IT-ärenden som till exempel utskrifter. Antalet sittplatser är kraftigt reducerat och enbart till för de med särskilda behov. Besök biblioteket gärna ensam och kom enbart om du känner dig fullt frisk.
 

Hjälpmedel för att undvika fysisk kontakt

Stadsbiblioteket vill fortsätta ge så god service som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt – för dig som besökare och för dem som jobbar.

Det underlättar situationen om du klarar dig själv i så hög utsträckning som möjligt – använd därför gärna utlåningsstationerna och återlämningslådan. Återlämningslådan hittar du till höger om ytterdörren vid biblioteket och den är öppen dygnet runt.

Reservera böcker via webben

Du kan reservera böcker via bibliotekivastmanland.se. Där hittar du information om biblioteket och deras tjänster.

Hämta böcker utanför biblioteket

Personal kan ge viss hjälp med boklån genom att lämna böcker till dig utanför biblioteket. Detta sker efter överenskommelse, så kontakta Stadsbiblioteket för hjälp.

Kontakt

Stadsbibliotek
0224-74 77 00 stadsbibliotek@sala.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier