StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningDelar av Vallaskolan stängs av säkerhetsskäl
Nyhet
Publicerad 2020-12-07
Uppdaterad 2020-12-07 14:40

Det har upptäckts sättningsskador i delar av en trappa i den äldre delen av Vallaskolan. Den delen av byggnaden som är påverkad har därför stängts.

Elevernas och personalens säkerhet går först och därför beslutade rektor Eva S Widgren omedelbart att stänga den påverkade delen av skolbyggnaden.

– Säkerheten för elever och personal är givetvis viktigast just nu. Alla som vistas i skolbyggnaden ska vara säkra när de är där, säger skolchef JuneAnn Wincent.

Undersökning av skadorna

En första undersökning av trappan har gjorts. Då konstaterades det att trappan inte kan garanteras att hålla vid stora påfrestningar och att sättningsskadorna behöver åtgärdas. För att veta mer om omfattningen av skadorna och riskerna kommer en mer grundlig undersökning att genomföras.

– För att ta reda på mer om skadorna och vilka åtgärder som behöver utföras kommer vi att genomföra en grundligare undersökning. Först efter det vet vi mer om hur och när skadorna kan åtgärdas, säger samhällsbyggnadschef Anders Almroth.

Påverkar vissa lektionssalar

Det här påverkar bland annat musiksalen och den gymnastiksal som finns i byggnaden. Gymnastiksalen används även efter skoltid av föreningsliv och enskilda idrottsutövare. Det finns alternativa lektionslokaler på skolområdet att tillgå, men dessa kan ta tid att iordningsställa. Därför kan det bli vissa schemaförändringar på skolan fram till höstterminens slut.

Kontakt

Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se