Nyhet
Publicerad 2020-11-23
Uppdaterad 2022-05-09 13:42

Sala kommun har gått med i bredbandslyftet; ett program som ger vägledning till kommuner som vill se över vägval i bredbandsfrågor. Som ett första steg vill vi veta hur du tycker att din uppkoppling fungerar idag? Undersökningen pågår till den 13 december.

Samhället blir alltmer digitaliserat och den digitala kommunikationen har blivit en viktig ingrediens för att skapa både trivsel och tillväxt. Att ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband är både viktigt och nödvändigt för att kunna utföra ärenden och ta del av internets utbud.

Åtta frågor om ditt bredband

Genom att svara på enkäten har du möjlighet att föra fram hur ditt bredband fungerar idag och hur du skulle önska att det fungerar i framtiden. Webbenkäten består av åtta frågor där du som svarar är helt anonym. Svaren kommer att använda som underlag för att sätta en strategi i kommunen för hur fiberutbyggnaden ska ske på bästa och lämpligaste vis.

Du som bor, arbetar eller har sommarboende i Sala kommun är välkommen att lämna dina svar.

Undersökningen pågår till 13 december 2020. Hjälp gärna till att sprida informationen om enkäten.

Svara på enkäten