StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningEnkät om hur Sala kommun är att åldras i
Nyhet
Publicerad 2020-10-08
Uppdaterad 2020-10-08 10:03

Hur ser du på Sala kommun som en kommun att åldras i? Nu har du möjlighet att svara på en enkät och lämna dina synpunkter. Svaren kommer att användas som underlag till arbetet med Sala kommuns äldreplan.

Det pågår ett arbete med att ta fram en plan för hur Sala kommun ska arbeta med äldre och frågor som rör kommunen som en plats att åldras i. Planen är tänkt att vara ett verktyg för politiker, kommunens verksamheter och dem som på något sätt arbetar med äldre i Sala kommun, att på bästa möjliga sätt se till att Sala kommun är en äldrevänlig kommun.

Svaren från enkäten kommer att användas som underlag i arbetet med Sala kommuns äldreplan.

Enkät kring Sala kommuns arbete med äldre

Du kan även svara på enkäten via papper i kommunhusets reception på Stora Torget 1 i Sala.
Sista dag att svara på enkäten är söndag 1 november.

Om projektet - Äldreplan

Befolkningen i landet ökar hela tiden. I januari 2017 passerade Sverige 10 miljoner invånare. I Sala kommun bodde det vid förra årsskiftet 22,894 personer. En stor andel av dessa är äldre än 65 år. Det är också gruppen äldre som väntas öka med störst andel inom de kommande åren. Detta ställer stora krav på kommunen att möta de ökande behoven.

Sala kommun vill att kommunen ska vara så bra som möjligt för alla invånare att leva och verka i. ”Plan för Sala kommuns äldre” är tänkt att bli ett verktyg för kommunen att på bästa sätt möta de behov som finns bland äldre och möjliggöra för alla äldre att leva så hälsosamma och goda liv som möjligt.

För att lyckas med detta behövs flera saker. Dels behöver kommunen samarbeta och samverka med organisationer och verksamheter runt om i kommunen. Det behövs också samlas in åsikter och synpunkter från äldre vad de själva vill.

Visionen som vi arbetar för att uppnå lyder:

Ett hälsosamt åldrande

Vi vill möjliggöra för alla äldre att må så bra som möjligt och känna sig trygga och nöjda med kommunens insatser för detta syfte.

Kontakt

Ingrid Strandman, Socialchef
0224-74 70 00 Ingrid.Strandman@sala.se

Relaterade kategorier