StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKartläggning av historiska lämningar vid Sala Silvergruva inför miljöåtgärder
Nyhet
Publicerad 2020-09-17
Uppdaterad 2021-02-17 07:56

Innan Sala kommun kan påbörja arbetet med att åtgärda miljön på Sala Silvergruva ska områdets historik kartläggas. Under juli 2020 har Sala kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning.

Det första steget var att utreda om de kommande åtgärderna som planeras kommer att beröra fornlämningar på området. De områden som undersöktes var området kring vandrarhemmet, den norra parkeringen samt Sala Bly och Hytta. Arkeologerna, SAU (Societas Archaelogica Upsaliensis), som anlitades för undersökningen grävde sammanlagt 21 schaktgropar.

– Arkeologerna har hittat historiska lämningar i nio av schakten, bland annat resterna efter en tegelugn och ett hus på den norra parkeringen.  Andra spår som vi har dokumenterat är till exempel stolphål, tegelgolv och väggbrädor. Spåren visar att det har funnits stånggång, zinkverk, bok- och vaskverk inom området. Nästa steg nu blir att vi under september och oktober genomför en förundersökning av hela området för att kunna få en tydligare bild, berättar Anna Onsten Molander, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Parallellt med arkeologiska undersökningar utför projektet miljöprovtagning och projektering vid norra parkeringen, Sala Bly och vandrarhemmet inför kommande miljöåtgärder som påbörjas under hösten/vintern 2020/2021.

– Efter många år med utredningar är vi äntligen igång med arbeten på området”, säger Åsa Kling, tillförordnad projektledare, Sala kommun.

Arkeologer från SAU och byggnadsantikvarie från Berggrens byggnadsvård undersökte området under juli månad. I september/oktober påbörjar de arbetet med arkeologiska förundersökningar. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Närbild av utgrävningen.
Utgrävning i området kring Sala Silrvergruva och Pråmån.
Närbild på marken vid utgrävningen.
Utgrävning i området kring Sala Silrvergruva och Pråmån.

Bakgrundsfakta om projektet

Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området. Den verksamhet som har bedrivits har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.

Projektet ska:

  • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
  • Ta bort förorenade muddermassor som har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
  • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd minskar framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Miljöåtgärderna finansieras av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kontakt

Länsstyrelsen Västmanlands län, Hanna Odén
hanna.oden@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västmanlands län, Anna Onsten Molander
anna.onsten-molander@lansstyrelsen.se

Relaterade kategorier