StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningStängda hållplatser öppnas 14 september
Nyhet
Publicerad 2020-09-08
Uppdaterad 2020-09-10 12:31

Redan från och med måndag morgon den 14 september kommer de stängda busshållplatserna på Skuggan och Dalhem att kunna öppnas igen. Detta eftersom Svealandstrafiken har ordnat fram ytterligare en VL-buss för att trafikera linje 63.

En extrabuss sätts in 

Från och med måndag 14 september sätts en extrabuss in på linje 63:s morgontur klockan 07.32 från Broddbo till Sala Resecentrum. På eftermiddagarna sätts extrabussen in klockan 16.05 mellan Resecentrum och Broddbo. Den ordinarie bussen kommer att invänta extrabussen i Broddbo, för att ta ombord passagerare som ska vidare till Möklinta.

Hållplatserna stängda 9-11 september

Från och med onsdag 9 september, stängs fyra hållplatser på linje 63 av. Det gäller hållplatserna på Lärkbacken, Måns Ols-vägen, Ljunggatan och Banelund. Orsaken är att coronapandemin har orsakat stora problem, eftersom bussarna bara får ta hälften så många passagerare nu som i vanliga fall.

Linje 63 som utgår från Sala Resecentrum har redan efter ett par hållplatser blivit fullsatt med elever som bor på Dalhem och Skuggan. Det har lett till att elever från Ekeby- och Vallaskolan, som bor i Broddbo och Möklinta, inte fått plats på bussen.

Därför beslutade Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen att stänga av hållplatserna på Dalhem och Skuggan, i avvaktan på att få tag i förstärkningstrafik. Det befarades att det skulle ta flera veckor, eftersom en upphandlingsprocess då måste inledas. Men redan nu har Svealandstrafiken, som ansvarar för VL:s busstrafik, lyckats få tag i både chaufförer och en extra buss. Därför kommer avstängningen av de fyra hållplatserna bara att gälla från onsdag 9 september till och med fredag 11 september.

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se