Nyhet
Publicerad 2020-08-27
Uppdaterad 2020-08-27 08:02

Den 1 september invigs de nya byggnaderna och den nya utemiljön på Vallaskolan i Sala. Det sker utan publik, med hänsyn till coronapandemin.

Vallaskolan F-6 står nu färdig, fyra och ett halvt år efter att projektet startade. Konceptet är att den nya Vallaskolan blir en likvärdig skola för alla elever under hela dagen, en skola som erbjuder en mångfald av olika lärmiljöer, bra inomhusklimat och en kreativ, stimulerande atmosfär.

På tisdag den 1 september håller kommunstyrelsens ordförande, Anders Wigelsbo, invigningstal och klipper bandet till den nya skolan. Anföranden blir det även av projektledare Stefan Blomkvist samt representanter för skolan och för huvudentreprenören ByggPartner.

– Skolan är byggd i entreprenadformen ”partnering” (samverkan) och samarbetet har fungerat fantastiskt bra. Fokus har varit på att verksamheten ska få de lokaler de önskat, att fastigheten ska ha en långsiktigt låg drift- och underhållskostnad och att skolgården skulle utformas efter barnens arbete med hur en skolgård ska se ut. Huset är byggt i Miljöklass Silver, berättar projektledare Stefan Blomkvist på Sala kommuns fastighetsenhet.

Eget färgtema på varje huskropp

Skolan består av tre våningar på totalt 5 911 kvadratmeter. Fastighetens stomme är byggd i KL-trä och limträ. Huset består av tre likadana huskroppar som knyts ihop med ett nav. I navet finns hiss, trappor och gradänger. Varje årskurs har sin egen hemvist som är skofri.

Varje huskropp har sitt eget färgtema som är hämtad från Salas omgivningar: Dammen, mossen, ängen och stigen.

Byggnaden är en variation av stora och små slutna rum som tillsammans med öppna studiemiljöer ger möjlighet för olika lärsituationer och lek. Undervisningen är inte längre bunden till ett klassrum utan pedagogerna kan själva välja det rum som passar just den gruppens behov och förutsättningar.

Skolchef JuneAnn Wincent är mycket nöjd med den nya skolan:

– Vi har på senare år invigt en ny skola i Ransta och nu blir det invigning på Valla.  Utformningen har skett i nära samarbete med personalen. Resultaten är fantastiska. Vi har kombinerat en god och föredömlig arbetsmiljö för elever och personal med bästa möjliga pedagogiska förutsättningar, säger hon.

– Lokalerna ger möjlighet och stimulerar till fortsatt utveckling där vi kan tillvarata och tillämpa ny kunskap om lärande. Vi vill fortsätta utvecklingsarbetet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Samtidigt har det varit viktigt att skollokalerna är flexibla och kan klara variationer när det gäller elevkullar. Smarta ekonomiska lösningar gynnar alla.

– I framtiden använder vi erfarenheterna från Ransta och Valla då vi går vidare med andra skollokaler runt om i kommunen, både i Sala tätort och utanför, säger JuneAnn Wincent.

392 kvadratmeter solpaneler

På skolhuset finns 392 kvadratmeter solpaneler på de södra taken som ger cirka 64 000 kWh per år i el. Den el som inte förbrukas i fastigheten säljs till Sala-Heby Energi.

– Vi startade markarbetet i maj 2018 och fick börja med att sanera marken från de förorenade massor som en gång i tiden hämtats från gruvan. Vi har också grävt ner stora fördröjningsmagasin under parkeringen för omhändertagande av dagvatten innan det släpps ut i ledningsnätet, berättar Stefan Blomkvist..

Den gamla lågstadiedelen, som varit evakuerad och stått tom, gjordes iordning till förråd, omklädningsrum, matrum och kontor för bygget.

– Denna åtgärd sparade mycket pengar då vi slapp hyra in bodar som skulle förses med el, vatten och avlopp. I planen ingick att riva huset för att få plats med lekytor. I lågstadiehuset finns ett skyddsrum som vi inte fick rivningstillstånd för vilket medfört att vi tvingats att bygga på ett tak. Vi har också gjort om en del till förråd åt verksamheten, säger Stefan Blomkvist.

Ny matsalsdel

Matsalen och dess kök på Vallaskolan hade en kapacitet för tillagning av 1 200 portioner per dag, vilken behövde ökas till 1 500 portioner per dag. Köket har uppgraderats med en ny kokgryta och en kombiugn för att klara behovet av kapacitetsökning.

En ny matsalsdel om 333 kvadratmeter är tillbyggd i vilken eleverna i F-6 kommer att äta.

– De eleverna har en egen ingång i byggnaden och egna serveringsvagnar för att inte behöva trängas med högstadieelever, berättar Stefan Blomkvist.

Den gamla matsalen är ombyggd och anpassad för Valla- och Ekebyskolans högstadium. Tre nya akustikväggar är platsbyggda och flera akustikplattor har monterats för att få en bättre ljudmiljö. Väggar och tak har fräschats upp med färg och nya takplattor.

I projektet ingår också offentlig konst enligt Sala Kommuns konstpolicy. Budget för konsten är en miljon kronor.

Byggentreprenör är ByggPartner i Dalarna AB och Anna Kovacs, från Archus Arkitekter AB, är arkitekt.

Nya Vallaskolans lekplats och skolhus.
Nya Vallaskolans skolgård har fått roliga lekytor för barnen.

 

Kontakt

Stefan Blomkvist, Projektledare
0224-747932 stefan.blomqvist@sala.se