StartStefan Blomqvist, Projektledare
Kontaktperson
Publicerad 2016-03-14
Uppdaterad 2017-12-21 21:31

Ärenden

Frågor om aktuella byggprojekt för kommunens verksamheter.

Adress: Portvaktsgatan 1, 733 37 Sala
Telefon: 0224-747932
Fax: 0224-188 50
E-post: stefan.blomqvist@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala