StartStefan Blomkvist, Projektledare
Kontaktperson
Publicerad 2016-03-14
Uppdaterad 2022-02-08 14:13

Ärenden

Frågor om aktuella byggprojekt för kommunens verksamheter.

Adress: Portvaktsgatan 1, 733 37 Sala
Telefon: 0224-747932
Fax: 0224-67 78 00
E-post: stefan.blomqvist@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala