StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningFortsatt besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter
Nyhet
Publicerad 2020-07-24
Uppdaterad 2020-08-03 10:11

Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande undantag från besöksförbud ändrar inte rutinerna i Sala kommun.

Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.

Det som är nytt i de allmänna råden från Socialstyrelsen är att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Men verksamhetsansvarig behöver fortfarande göra en enskild bedömning som tar in fler faktorer för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett säkert sätt. 

Än så länge är det svårt att säkert veta vilka antikroppstester som är tillförlitliga. Därför kommer Sala kommun tillsammans med Västmanlands andra kommuner att invänta folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende säkra antikroppstest och direktiv från Västmanlands smittskyddsläkare. De säkra antikroppstesten kan då vara en grund för ett beviljat undantag till besöksförbudet.

Vi gör detta för att skydda våra äldre och mest sköra under den pågående pandemin.

Besöksförbudet på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter är fortfarande gällande.

Här gäller besöksförbudet

Besöksförbudet gäller på alla äldreboenden i kommunen samt dessa gruppboenden:

  • Styrars
  • Solgatan
  • Josefsdalsvägen 12
  • Jakobsbergsgatan 30 B
  • Karpgatan 2 våning 1 och våning 3
  • Karpgatan 1
  • Freden - Boende socialpsykiatri