EldningsförbudStatus: Avslutad
Publicerad 2020-06-17
Uppdaterad 2022-05-09 15:26

Eldningsförbud hävt 2020-06-17, kl. 16:00.

Eldningsförbud hävt 2020-06-17, kl. 16:00

Med anledning av den höga brandrisk som råder i Sala kommun beslutar Räddningstjäns­ten Sala-Heby att eldningsförbud råder.

Föreskriften gäller från och med 2020-06-11 klockan 12.00 och tills vidare. 

Om eldningsförbud

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bräns­len (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.). 

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg. 

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Även om eldningsförbud råder, är det tillåtet att grilla med grillkol i grillar och i fasta, iordningsställda grillplatser, som är godkända av kommunen. Se till att du har tillgång till vatten, så du kan släcka. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle, ansvaret är ditt. Ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat.

Appen brandrisk ute

Brandrisk ute är en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos DinSäkerhet.se

Relaterade kategorier