StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningÖppna jämförelser: företagsklimat 2019
Nyhet
Publicerad 2020-04-23
Uppdaterad 2020-04-23 09:44

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för sjunde gången genomfört en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sala kommun har 2019 plats 79, vilket betyder att kommunen klättrat en plats från föregående år.

Om undersökningen

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och har genomförts för sjunde gången sedan starten 2010.

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2019.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunens service inom sex myndighetsområden:

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2019 redovisas i ett Nöjd-Kund-Index (0-100) där Sala kommun i år har NKI 74. Det innebär att Sala kommun klättrar i undersökningen från plats 80 (2018) upp till plats 79 (2019).

Kvalitetsmätning

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se