Nyhet
Publicerad 2020-03-27
Uppdaterad 2020-03-27 08:46

Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva.

Kommunen har ett nära arbete med smittskydd i regionen för att förhindra smittspridning. Anhöriga till samtliga boende har informerats om konstaterad smitta.

Kommunen arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar och smittad person vårdas kvar på boendet i de fall sjukhusvård inte krävs.

Medarbetarna har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras till exempel vinterkräksjuka och de vanliga årsinfluensorna. Verksamheten har fullt fokus på att vårda personerna som har drabbats och skydda övriga boende.

Besöksförbud gäller på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter