StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningRekommenderad distansundervisning i gymnasieskolor och komvux
Nyhet
Publicerad 2020-03-17
Uppdaterad 2020-03-19 12:51

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Sala kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och väljer att bedriva utbildning via distans för verksamheterna

  • Kungsängsgymnasiet
  • Ösby naturbruksgymnasium
  • Gymnasiesärskolan
  • Vuxnas lärande
  • Lärcenter

Kommunens gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet, Ösby naturbruksgymnasium och gymnasiesärskolan samt Vuxnas lärande och den kommunala vuxenutbildningen övergår till att bedriva undervisning på distans från och med torsdagen den 19 mars.
Arbetsplatsförlagt (APL) lärande får genomföras.

Hur länge distansundervisning kommer att pågå, vet vi i dagsläget inte. Sala kommun följer utvecklingen och instruktioner och riktlinjer från myndigheter och regering.

Undervisningen är inte inställd, utan bedrivs på distans. Lärare och övrig skolpersonal är i tjänst och leder undervisningen under hela den tid som distansundervisningen pågår.
Vårdnadshavare uppmanas att i första hand hålla sig informerade via Schoolsoft och Sala kommuns webbplats sala.se.

Så här skriver skolverket på sin hemsida, 16 mars:

”I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för fjärr- och distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om i fredags den 13 mars. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans.

Ny förordning möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset

Samtidigt bereder regeringen skyndsamt, tillsammans med riksdagens samtliga partier i utbildningsutskottet, en lag som ger regeringen möjlighet att säkerställa omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter om vi skulle hamna i ett läge där grundskolor och förskolor skulle behöva stänga.”