StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAllvarlig situation kräver politiskt samarbete
Pressmeddelande 2020-03-16
Logotyp
Publicerad 2020-03-16
Uppdaterad 2020-03-16 15:56

Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar.

Mycket av det som Sala kommun nu gör följer planer som tidigare upprättats för just situationer som denna, men vi följer naturligtvis utvecklingen löpande, och är redo att fatta de beslut som kan komma att krävas.

Vid hantering av kriser och andra allvarliga situationer så måste det politiska beslutsfattandet präglas av att följa övriga myndigheters anvisningar, och i så stor utsträckning som möjligt uppnå samsyn kring de beslut som fattas.  I det allvarliga läge som nu råder vill vi betona att det inte finns utrymme för politiska utspel gällande frågor som berör medborgarnas säkerhet. Därför lägger vi partipolitiken åt sidan när det gäller dessa frågor, och samarbetar i stället för att hantera situationen på bästa sätt. Vi uppmanar alla partier att göra detsamma.

Så långt som möjligt kommer ordinarie verksamhet att fortsätta. Skolor, förskolor och äldreboenden kommer tills vidare att fungera som vanligt, om än med vissa anpassningar. Vatten och avlopp måste fortsätta fungera, liksom allt annat som är kommunens ansvar inom det geografiska områdesansvaret.  Kommunen måste fungera även om en betydande del av personalen är sjukskriven. För detta planerar våra tjänstepersoner just nu.

Även det politiska beslutsfattandet, där olika politiska åsikter bryts mot varandra, kommer att i stor utsträckning fortsätta som vanligt. De olika nämndernas sammanträden kommer att hållas om inget annat meddelas, och vi kommer även i fortsättningen att debattera om olika förslag, men vi drar alltså gränsen för den politiska debatten vid de riktigt viktiga frågorna.

För att säkerställa att alla partier har samma information så har vi vidtagit åtgärder i form av extra informationssammanträden. Beslutet om dessa sammanträden har fattats gemensamt av kommunstyrelsens presidium. Vi kommer att fortsätta informera löpande, och kalla till extra sammanträden vid behov. Det finns också lagar som styr hur vi bör agera i situationer som denna.

 

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se