StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningPlan för Sala kommuns äldre 2020-2030
Nyhet
Publicerad 2020-02-12
Uppdaterad 2020-04-01 11:50

Under våren 2020 pågår ett arbete med att ta fram en plan för Sala kommuns äldre.

Syftet med äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta de äldres behov i Sala kommun.

Planen ska vara ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens insatser till äldre under perioden 2020–2030 och beskriva hur kommuninvånare 65 år och äldre ska kunna leva ett gott liv.

Planen omfattar äldres behov som:

  • bostäder
  • fritid
  • tillgänglighet
  • förebyggande insatser

Äldreplanen kommer även att innehålla vilka behov av insatser som kommer att finnas hos socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården.

Ett hälsosamt åldrande

Den vision som är fastställd för planen är ”Ett hälsosamt åldrande” och för att nå dit behöver vi uppnå två grundläggande mål:

  • Ökad självständighet
  • Ökat välmående

Flera insatser kommer att behövas inom olika områden där utvecklingen ska formas för att på bästa sätt uppnå dessa mål. Vi vill att så många som möjligt ska inkluderas och arbetar tillsammans för att skapa de bästa möjligheterna till ett hälsosamt åldrande för alla äldre i Sala kommun.

En projektledare är anställd för att leda arbetet med äldreplanen och kommer under våren att samarbeta med verksamheter inom kommunen såväl som externa aktörer och frivilligorganisationer i syfte att framställa en bred och väl förankrad framtidsplan.

Det här kommer att ge kommunen en långsiktig beredskap för framtiden. Det ska vara bra att åldras i Sala kommun. Berättar projekteldaren för arbetet med äldreplanen.

Relaterade kategorier