Nyhet
Publicerad 2020-01-14
Uppdaterad 2020-01-14 14:56

Byggkoncernen Interoc vann upphandlingen om att renovera 25-metersbassängen och utbildningsbassängen i Lärkans familjebad.

- Vi kommer att ha ett startmöte med Interoc den 23 januari. Den sista april i år ska bassängerna vara färdigrenoverade, berättar Marko Männikkö, som är projektledare för det här arbetet på fastighetsenheten vid Sala kommuns samhällsbyggnadskontor.

Sedan tar det tid att starta samt att trimma in bassängerna och deras maskineri igen. Så det troliga är att 25-metersbassängen och utbildningsbassängen öppnas för allmänheten först i höst, efter det traditionella sommaruppehållet.

- Familjebassängen med vågmaskinen kommer dock inte att öppnas igen. Det är för stora skador på den bassängen och det skulle bli alldeles för dyrt att reparera den, förklarar Marko Männikkö.

Entreprenören Interoc har även tidigare arbetat med att reparera simhallar med fuktproblem. Företaget har exempelvis precis blivit klart med renoveringen av Spånga simhall, utanför Stockholm. Den simhallen, som byggdes 1970, var hårt åtgången med omfattande läckage.

Tömdes på vatten i somras

Alla bassänger i Lärkans familjebad tömdes på vatten i juni i somras sedan de omfattande fuktskadorna i betongen, inte minst runt omkring de båda större bassängerna, hade upptäckts. Tömningen och stängningen gjordes av säkerhetsskäl.

Den minsta bassängen, den varma utbildningsbassängen, är den som också har minst skador. Här handlar det mest om att byta ut trasigt kakel.

Lärkanbadets 25-metersbassäng börjar snart att renoveras.

Familjebassängen blir för dyr att reparera och förblir fortsatt stängd.

Kontakt

Tekniska kontoret
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se

Fastighetsenheten, Marko Männikkö, Projektledare
0224-74 79 25 marko.mannikko@sala.se