StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKilbo skola, fritidshem och förskola hålls stängda måndag 23 september.
DriftstörningStatus: Avslutad
Publicerad 2019-09-22
Uppdaterad 2019-09-23 12:43

Orsaken är att golven blivit glashala, på grund av insatser under helgen för att bekämpa den stora mängd flugor som besvärat Kilbo förskola och skola på senare tid.

Verksamheten är öppen som vanligt tisdag 24 september.
Skolan har studiedag. Förskolan och fritidshemmen kommer att hållas öppna som vanligt.

Rektorn kan inte garantera säkerheten för vare sig elever eller personal, under nuvarande omständigheter.

Redan förra veckan förekom dialog mellan skyddsombud och skolledning om att eventuellt behöva stänga enheten, på grund av den besvärande fluginvasionen. Tillsammans kom dock personalen överens om att avvakta den bekämpning av flugorna som skulle göras efter skoldagens slut på fredagen.

Den insatsen har dock i sin tur lett till att golven blivit så hala att det finns stor risk att de som vistas i lokalerna halkar. Golven är hala som is, även för den som har skor på sig.

Det är inte klarlagt varför skolan har utsatts för en invasion av flugor. Fastighetsenheten har sökt efter källan till flugorna, utan resultat. Det är heller inte klart vad som orsakat att golven blivit så hala efter bekämpningen av insekterna. Vem som bär ansvaret för det inträffade får utredas i ett senare skede. Skolan och fastighetsenheten är nu helt inriktade på att lösa de akuta problemen.

Under söndagen engagerades personalen i Kilbo för att ringa runt till alla berörda vårdnadshavare och meddela om stängningen. Det har inte varit möjligt att med så kort varsel finna alternativa lösningar, exempelvis andra lokaler. Vårdnadshavarna ombeds därför att se till att barnen stannar hemma eller att själva finna lösningar för barnens och elevernas omsorg under dagen. Totalt berörs cirka 80 skolelever och 38 förskolebarn.

Berörda barn, elever och vårdnadshavare kommer att få uppdaterad information under måndagen. I första hand sker kommunikationen via Schoolsoft.

Kontakt

Helena Calissendorff, Rektor Möklinta skola, Kilbo förskola och Möklinta förskola
0224-74 84 81 helena.calissendorff@sala.se