Nyhet
Publicerad 2019-06-07
Uppdaterad 2020-10-19 14:45

​Sala kommuns enhet Gata-Park provar återanvända sand och ersätta salt på grusvägar med annat bindemedel.

Sala kommun återanvänder sand som sopas upp
Sala kommun återanvänder sand som sopas upp

För att bli effektivare, värna om miljön och spara pengar startar Gata/Park-enheten två projekt för nya metoder i underhållet av kommunala vägar och gator.

1. Sanden från i vinter återanvänds

Gata/Park provar i år för första gången att ta rätt på sanden från gator, gång- och cykelvägar som har lagts ut som halkbekämpning för att återanvända nästa vintersäsong.

Nästan all sand som sopas upp från gatorna kommer att kunna återvinnas. Från gång- och cykelvägar kan däremot inte all sand återanvändas.

Den uppsopade sanden körs till en stor sandlåda vid kommunens centralförråd för att där förvaras tills den ska användas även nästa gång.

De senaste vintrarna har 4 000–7 000 ton sand/sandningsflis lagts ut varje säsong på kommunens gator, vägar samt gång- och cykelbanor. Hur mycket som nu kommer gå att återvinna återstår ännu att se.

2. Bindemedel ersätter salt på grusvägar

För andra året i rad rullar nu Sala kommuns gata- och parkavdelning igång försöken med att ersätta salt med bindemedlet Dustex på grusvägar.

Grusvägarna ska bli hårdare, mer slitstarka och damma mindre. Det är några av de förväntade effekterna av att låta ett naturligt bindemedel ersätta salt.

 – Dustex kryper ned i vägkroppen och binder dammet och gruset så att ytan blir hårdare. På sikt ger det oss en lägre driftskostnad, säger Marie-Anne Deleryd som är enhetschef för Gata/Park på Sala kommuns samhällsbyggnadskontor.

När man lägger ut Dustex så hyvlar man först grusvägen, kör sedan ned bindemedlet i vägbanan och så vattnar man.

Om man istället saltar lakas saltet i stort sett ur redan efter en enda hyvling av vägbanan medan bindemedlet Dustex blir kvar. En annan skillnad är att salt skapar rostangrepp på fordon, vilket inte det här bindemedlet gör.

Planen är att använda Dustex på några av grusvägarna i Sala kommun, till exempel Mellandammsvägen.

Medlet är också bra för grusvägen till Sörskogstippen som inte får saltas och där dammet från vägen varit ett arbetsmiljöproblem.

Dustex är visserligen dyrare än salt, men kommunen sparar ändå pengar i förlängningen då man inte behöver grusa och hyvla i samma omfattning som nu.

Dustex är en ekologiskt baserad naturprodukt som används för att åtgärda just dammande grusvägar. Dustex tillverkas av lignin, som utvinns av gran. Ibland kallas det här för ”naturens eget bindemedel”.

Medlet är nedbrytningsbart i naturen. Det betraktas som ofarligt för människor och djur och har ingen känd negativ inverkan på vegetationen.

Mer information

Marie-Anne Deleryd, marie-anne.deleryd@sala.se, 0224-74 75 01
Enhetschef Gata/Park, Samhällsbyggnadskontoret