StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInbjudan, anbud leveransvirke från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav
Nyhet
Publicerad 2019-05-16
Uppdaterad 2022-05-09 14:37

Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav.

Sala Kommun äger och förvaltar genom egen skogvaktare ca 4 700 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till största delen beläget runt Sala tätort, men skiften finns också i Ransta, Västerfärnebo, Salbohed, Isätra och Sätrabrunn. Hela innehavet är certifierat enligt FSC direkt under svenska FSC.

Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav. Leveransvirket består av normaltimmer, klentimmer, stamblock, massaved, energived och grot.

Volymen  är fördelad på ca 8 000 m3fub timmersortiment och 9 000 m3fub massavedsortiment. Till detta tillkommer ca 1 000 m3s grot. Avverkning sker med huvudentreprenör Ösby Naturbruksgymnasium.

Anbud för köp av virke ska vara kommunen tillhanda 2019-06-10.
För fullständiga villkor, se bifogat dokument.

Kontakt

Marie-Anne Deleryd, 0224-74 75 01, marie-anne.deleryd@sala.se
Sala Kommun, Samhällsbyggnadskontoret