StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBrandrisk: Eldningsförbud upphävt 2019-04-30
Vädervarning SMHI klass 1Status: Pågående
Publicerad 2019-04-23
Uppdaterad 2020-01-30 14:24

Dagens brandriskprognos för Sala och Heby varierar mellan värdena 1 och 2 vilket betyder att det inte råder eldningsförbud.

Publicerad 2019-04-30 09:37:00

Eldningsförbud upphävt

Dagens brandriskprognosen för Sala och Heby  varierar mellan värdena 1 och 2 vilket betyder att det inte råder eldningsförbud. Räddningstjänsten avråder dock från all eldning i skog och mark, eldning av gräs, ris och valborgseldar samt användning av pyroteknik.

SMHIs brandriskindex styr/reglerar när eldningsförbud råder, eldningsförbud inträder vid värden 4 och 5. 

Om man efter bedömning anser att man kan hantera sin eldning är det tillåtet att elda. Gör förberedelser vilket inkluderar riskbedömning, möjlighet att larma, utrustning för brandsläckning, tillgång till vatten, personer som bevakar och kan släcka m m.

Publicerad 2019-04-25 11:04:00

Eldningsförbud

Eldningsförbud.
Prognosen till och med 30 april, Valborg, tyder på eldningsförbud under hela perioden.
SMHIs brandriskindex styr/reglerar när eldningsförbud råder,  eldningsförbud inträder vid värden 4 och 5. Just idag gäller 5 och 5E inom vårt geografiska område.

Brandriskprognoser - definitioner (SMHI)

1 - Mycket liten brandrisk

2 - Liten brandrisk
I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

3 - Normal brandrisk
Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.

4 - Stor brandrisk
Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig.

5 - Mycket stor brandrisk
En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning.

5E - Extremt stor brandrisk
I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning.

Publicerad 2019-04-23 14:14:11

RISK GRÄSBRAND

Den senaste tidens torra väderlek innebär fortsatt stor risk för gräsbränder

Definition för Risk gräsbrand (SMHI)

Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Räddningstjänsten följer SMHIs brandriskprognoser och vid brandriskprognos 4 och 5 inträder eldningsförbud.
Publicerad 2019-04-18 15:00:00

RISK GRÄSBRAND

Den senaste tidens torra väderlek har gjort att det just nu är mycket hög risk för gräs och markbränder

Det torra och soliga vädret kommer enligt SMHI att hålla i sig över hela påsken varför allmänheten uppmanas till största försiktighet om man ska elda i naturen. En vindby kan snabbt få en gräsbränning att snabbt sprida sig och ge allvarliga följder.

Räddningstjänsten Sala-Heby uppmanar till att helt avstå från att elda fjolårsgräs eller rishögar tills brandrisken har minskat.
Vid brandrisk prognos 4 och 5 enligt SMHI inträder eldningsförbud.

Se alltid till att ha brandredskap, vattenslang, vattenkanna och vattenhinkar framme. Vid gräsbränning ska man alltid elda mot vinden, blöt gärna marken där du tänker att eldningen ska påbörjas och avslutas som en extra säkerhet.

Läs mer om : Elda avfall och ris

Definition för Risk gräsbrand (SMHI)

Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.