Servicemeddelande
Publicerad 2019-04-02
Uppdaterad 2020-10-19 14:45

På grund av maskinhaveri kommer tidsschemat för sandupptagning att förskjutas ca 10 dagar.

Turordning

På grund av maskinhaveri kommer ursprungligt tidsschema (se nedan) för sandupptagning att förskjutas ca 10 dagar.

I år påbörjade vi sandupptagningen vecka 14 och räknar med att vara klara i slutet av maj om vädret är torrt. Vid nederbörd kan vi inte ta upp grus.

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som växlas årsvis för att få en rättvis fördelning.

Tänk på att hålla säkerhetsavstånd till personal och arbetsfordon och på att du ibland kan behöva vänta eller välja en annan väg medan arbetet pågår!​

Centrala Sala

Vecka 15

1 INNERSTAN (8–11 april)

2 KUNGSÄNGEN (11–15 april)

Silvermyntsgatan/Väsbygatan är planerad för sopning söndag 14 april med början kl. 05.00 och med start vid Åkrarondellen.

Vecka 16–17

3 VASASTADEN, NYÅKER (15–16 april)

4 TURBO, JAKOBSBERG, JAKOBSDAL (16–17 april)

5 ÄNGSHAGEN, EMMYLUND, GYMNASIEGATAN (18–23 april)

Vecka: 16–17

6 HAGABERG, ÅSHAGEN, GRAVHAGEN (24–25 april)

7 STAMPERS, FINNTORPSVÄGEN (26 april)

8 MÅNSOLSVÄGEN, JOHANNISBÄCK (26 april)

9 DALHEM, PARKEN, LÄRKAN (26 april)

Vecka 18

10 SKUGGAN 1, 2, 3 (29–30 april)

11 PERSDAL, GÄRDESTA, ASPEN, FLÄDERN (29–30 april)

12 KVARTSEN, GLIMMERN, JOHANNESBERGSGATAN (2–3 maj)

13 ÅKRA, VÄSTERMALM (3 maj)

Vecka 19

14 STAMPAREN, LASARETTET (6 maj)

15 MAMRE, NYBO (7–8 maj)

16 NORRBERG, FRIDHEM (8–9 maj)

Övriga tätorter

Vecka 20

1 KUMLA (13–14 maj)

2 RANSTA (13–14 maj)

3 SALADAMM (15 maj)

4 MÖKLINTA (15 maj)

5 BRODDBO (15 maj)

6 HEDÅKER (16 maj)

7 VÄSTERFÄRNEBO (16 maj)

8 SALBOHED (17 maj)

9 SÄTRABRUNN (17 maj)

10 KILA (17 maj)

Om sandupptagning

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern. 

För att sandupptagningen ska börja måste all snö och is vara borta från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka. Att även angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som sandupptagningen.

Nyhet för 2019

Nytt för året är att vi på prov skall återanvända sandningsanden för att kunna använda den på nytt till nästa säsong, det innebära att det kan se lite konstigt ut när vi först sopar gatorna för att sedan sopa av gräsmattorna och sopa gatorna igen. Detta gör vi för att inte få med gräs, jord mm. som ställer till det vid rensningen.

Metod och utrustning

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt kör en vattenbil före arbetslagen för att binda dammet när det sopas upp. Varje arbetslag använder en så kallad pensel, en sopvals och en lastbilsdragen upptagare, arbetstiden för lastbilen med upptagaren är kl. 05–21. En mindre traktordragen upptagare används där inte den stora upptagaren kommer fram samt en liten maskin för trottoarer.

Totalt är det mellan 5 000 och 7 000 ton grus som ska sopas upp.
Tänk på att hålla säkerhetsavstånd till personal och arbetsfordon och på att du ibland kan behöva vänta eller välja en annan väg medan arbetet pågår!

Kontakt

Tony Jigehamn, Planeringsingenjör
0224-74 75 06 tony.jigehamn@sala.se

Relaterade kategorier