Nyhet
Publicerad 2019-02-12
Uppdaterad 2019-02-12 15:54

Här i Sala kommun får nu 500 slumpvis utvalda invånare en enkät hemskickad med frågor om vad de tycker om hur kommunen sköter bland annat vattenkvalitet, gator, parker och avfallshantering.

För tionde gången sedan 1992 så har organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, beställt den här undersökningen för att mäta kvaliteten på servicen i landets kommuner. 

Förra gången Sala var med, år 2016, så gav invånarna här kommunen toppbetyg. Sala kommun utsågs nämligen i den undersökningen till tredje bästa kommun i Sverige på service med betyget 7,2 av 10 möjliga. Ettan Arvika fick betyget 7,5 och tvåan Tibro 7,3.

Här är några av de frågor som årets enkätundersökning, ”Kritik på teknik”, söker svaren på:

  • Hur standarden på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar uppfattas.
  • Hur kommunens parker vårdas.
  • Om kvaliteten på kranvattnet.
  • Hur avloppssystemen sköts.
  • Om hur sophämtningen funkar.
  • Hur snöröjning och halkbekämpning sköts.
  • Om det är rent och snyggt eller skräpigt på trottoarer och torg.
  • Om vad som bör prioriteras om anslagen till underhåll av gator och vägar minskas.

Det är några av många frågor som de 500 Salaborna nu får svara på. Har du, som får enkäten hemskickad, frågor om den så svarar företaget Indikator på alla sådana frågor. Och Indikator når man per mail eller telefon:

info@indikator.org

031-730 31 20
 

Relaterade tjänster