Nyhet
Publicerad 2018-11-27
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Vid sammanträdet den 26 november valde kommunfullmäktige i Sala ledamöter till kommunens styrelser och nämnder.

Här är de som valdes till ordinarie ledamöter i de största nämnderna. I bilagan till den här artikeln finns valen, och då även av ersättare, till samtliga styrelser och nämnder redovisade.

Kommunstyrelsen

Ordförande Anders Wigelsbo (C) förste vice ordförande Erik Hamrin (M) och andre vice ordförande Ulrika Spårebo (S)
Ordförande Anders Wigelsbo (C) förste vice ordförande Erik Hamrin (M) och andre vice ordförande Ulrika Spårebo (S)

Till ordförande i kommunstyrelsen valdes Anders Wigelsbo (C). Förste vice ordförande är Erik Hamrin (M). Till andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, valdes Ulrika Spårebo (S).

Övriga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen är:

Sture Johansson (C), Elisabet Pettersson (C), Tomas Bergling (M), Hanna Westman (SBÄ), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S), Johanna Ritvadotter (V), Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD).

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Elisabet Pettersson (C). Vice ordförande: Elin Johansson (M). Andre vice ordförande: Camilla Runerås (S). Övriga ordinarie ledamöter: Hanke Joneklav (KD), Mårten Hemström (L), Kenneth Edvardsson (S), Louise Eriksson (SD).

Skolnämnden

Ordförande: Hanna Westman (SBÄ). Vice ordförande: Isa Österberg (L). Andre vice ordförande: Amanda Lindblad (S). Övriga ordinarie ledamöter: Bengt Larsson (C), Viveca Molin (M), Tomas Calissendorff (S), Louise Eriksson (SD).

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Per Larsson (SBÄ). Vice ordförande: Anders Westin (C). Andre vice ordförande: Eva Stenberg (S). Övriga ordinarie ledamöter: Tomas Bergling (M), Bo Kihlström (S).

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Peter Molin (M). Vice ordförande: Sture Johansson (C). Andre vice ordförande: Viktor Kärvinge (S). Övriga ordinarie ledamöter: Daniel Ahlin (SBÄ), Åsa Nilsson (S).