Nyhet
Publicerad 2018-11-21
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Måltidsenheten medverkade på Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2018 i Stockholm under två teman: Mäta matsvinn och Måltider när det krisar

Monica Pettersson Sillén och Madeleine Boström från Sala kommuns måltidsenhet ställde ut och föreläste på Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2018 i Stockholm den 20 och 21 november. 

Mäta svinn – men sedan då?

Under temat Mäta svinn – men sedan då? hade Monica och Madeleine skapat en utställning där de berättade och visade upp det arbete som Måltidsenheten har arbetat med under flera år i samarbete med Sveriges Lantbruksuniveritet (SLU) för att undersöka var i processerna i köken som det uppstår matsvinn (vid planering, tillagning, servering och tallrikssvinn med mera) och vad som kan göras för att minska det totala matsvinnet.

Måltider även när det krisar

Under programpunkten Måltider även när det krisar föreläste Madeleine och Monica om den nya inriktningen för beredskapsarbete för att stå bättre förberedd i händelse av kris som antagits nationellt i Sverige. 

Tillgången till mat och måltider är centralt. Men vad är det egentligen vi ska planera för och vilka måltider är viktigast? Här bidrog Monica och Madeleine med sina högst praktiska erfarenheter kring måltiderna under bränderna i Sala, dels 2014 och dels 2018.

Mer information

Läs mer om hela programmet på Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2018