Nyhet
Publicerad 2018-10-25
Uppdaterad 2022-02-17 13:31

Tema: Fest & glädje! - Barnens Dag. På Sala stadsbibliotek 10–17 november.

Arkivens dag 2018: Barnens Dag

Temautställningen för Arkivens dag 2018 innehåller en mängd bilder från arrangemanget Barnens Dag i Sala, med start 1908 och fram till 1950-talet

Utställningsperiod: 10–17 november
Sala stadsbibliotek, Norra Esplanaden 5, Sala 
Arrangör Sala kommunarkiv
Kontakt: Kommunarkivarie, Susanne Prokop, 0224-74 70 55, susanne.prokop@sala.se
Arkivens dag med temabilder från Barnens Dag-firandet i Sala
Arkivens dag med temabilder från Barnens Dag-firandet i Sala

 

Om Barnens Dag i Sala

Bakgrunden till Barnens Dag i Sala var att stadsläkare Carl Friberg 1906 startade Sala stads förening mot tuberkulos. Föreningen skulle aktivt verka för att hindra spridandet och lindra verkningarna av tuberkulos (TBC) – vid denna tid en fruktad och smittsam farsot som innebar stort lidande med hög dödlighet runtom i hela riket. I samma syfte hade det även bildats en länsförening och riksföreningen Svenska nationalförsamlingen mot tuberkulos.

Då intäkterna från medlemsavgifterna för Salaföreningen inte var tillräckliga för att bedriva verksamheten i någon större skala tog Sala stads förening mot tuberkulos initiativ till att starta arrangemanget Barnens Dag i Sala som gick av stapeln första gången den 30 maj 1908.