Nyhet
Publicerad 2018-07-05
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

På många platser i landet är det även i år låga grundvattennivåer. Anledningen är att det de senaste åren har regnat för lite samtidigt som vi har haft varmt och soligt väder. Det finns anledning att vara sparsam med sin vattenanvändning, oavsett om du har egen brunn eller är kopplad till det kommunala ledningsnätet.

Med några relativt enkla men effektiva åtgärder kan vi gemensamt spara mycket vatten.

 • Samla regnvatten i tunna för bevattning i trädgården
 • Bevattna sparsamt med kanna, undvik slang eller spridare
 • Vattna på kvällen och försök vattna nära marken, inte på ytan.
 • Avstå helt från att bevattna gräsmattan.
 • Ta en snabb dusch istället för att bada
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan de startar
 • Diska aldrig under rinnande vatten och skölj i balja
 • Stäng kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig eller rakar dig
 • Ha en kanna med vatten i kylen istället för att spola tills vattnet blir kallt
 • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och ha snålspolande munstycken
 • Tvätta bilen i en riktig biltvätt där vattnet renas och återanvänds
 • Använd inte dricksvatten till att fylla poolen

Så mycket vatten kan du spara

 • Duscha istället för att bada badkar. Ett fyllt badkar motsvarar ca 150 liter vatten.
 • En dusch på 10 minuter istället för 15 minuter sparar ca 60 liter vatten. Duschar du bara 5 minuter så har du sparat ca 120 liter vatten.
 • När en vattenkran är på så rinner det ut ca 6 liter vatten varje minut.
 • När en dusch är på så rinner det ut ca 12 liter vatten varje minut.
 • En tvätt i tvättmaskin drar ca 50 liter vatten.
 • En disk i diskmaskin drar ca 15 liter vatten.
 • En droppande vattenkran kan dra ca 55 liter varje dygn, det blir upp emot 20 000 liter vatten på ett år.
 • En rinnande/läckande toalett kan dra 1 000 liter vatten på ett dygn, det kan bli ca 400 000 liter vatten på ett år.

Vanliga frågor och svar om att spara på vattnet

Kan jag vattna min trädgård?

Om det inte råder bevattningsförbud så är det ok. Vi uppmanar dock till sparsamhet med dricksvattnet och därför är det bra om vi bevattnar måttligt, gärna med kanna istället för spridare eller vattenslang. Tänk också på att vattna på morgonen eller kvällen och att försöka vattna så nära marken som möjligt, då gör vattnet mest nytta.  

Jag har en egen brunn och den har sinat, kan ni hjälpa mig?  

Sala kommun fyller inte på sinade brunnar. Kontakta ett transportföretag som kan hjälpa dig med transporten av kommunalt dricksvatten. Alternativt kan ni kontakta företag som arbetar med brunnsborrning för ny djupare brunn.

Kommer vi att få ett bevattningsförbud i Sala kommun?  

Vi följer nivåerna kontinuerligt. Om vi lyckas få ner förbrukningen tillräckligt kanske det räcker att fortsätta uppmana till sparsamhet. 

Min granne vattnar med vattenspridare, kan ni säga till honom?  

Om det inte finns restriktioner utan bara en uppmaning till sparsamhet så vi ingen möjlighet att påverka enskilda invånare. Däremot kan vi hjälpas åt genom att prata om vattenbristen med grannar och vänner för att sprida budskapet. 

Vid akut behov av vatten för livsmedelsbehov (matlagning, dricksvatten)

Ofta går det att hämta vatten i dunk från någon plats som kommunen hänvisar till. 

Bakom Lärkan, Sportfältsgatan 4 (se kartbild), finns det 4 stycken vattenutkast där man kan hämta kommunalt vatten för sitt livsmedelsbehov (matlagning, dricksvatten).

Vattenutkast Lärkan

Tips när du hämtar kommunalt dricksvatten i dunkar

 • Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. 
 • Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta. 

Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Hygienvatten om din brunn sinat

För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ber vi dig hämta vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller dylikt.

Vid behov av större mängder vatten

Sala kommun fyller inte på sinade brunnar. Kontakta ett transportföretag som kan hjälpa dig med transporten av kommunalt dricksvatten. Gata/park hänvisar transporten till plats där man kan hämta större mängd vatten. Alternativt kan ni kontakta företag som arbetar med brunnsborrning för ny djupare brunn.

Sala kommuns vattenanvändning för fontäner och bevattning

Fontänerna

 • Fontänen i Ekeby dammar, vattnet kommer från Ekeby dammar.
 • Fontänen i Franska Parken, vattnet kommer från Ekeby dammar.
 • Fontänen på Agueliplatsen, vattnet kommer från ån.

Bevattning med dammvatten görs i

 • Stadsparken.
 • Franska Parken.
Vattnet till de spolposter som används i parkerna kommer från dammarna.

Vattentankar

Vattentankar fylls på från Sagån för bevattning av sommarblommor, perenner och träd. I vissa fall används även pumpar direkt från Sagån för att vattna.