DriftstörningStatus: Avslutad
Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2020-07-23 12:29

Nu är alla räddningsinsatser avslutade vid samtliga bränder i Sala kommun. Fortsatt extremt hög brandrisk råder.

Information på denna sida uppdateras löpande när det finns ny information. Utöver www.sala.se hänvisar vi till och rekommenderar etablerade kanaler för säker krisinformation:

Viktiga telefonnummer

112

Ring alltid 112 om du misstänker att någon är på väg att begå ett brott, till exempel starta en brand.

Tipstelefon 010-567 67 55 till polisen. 

Särskilt nummer för bränderna i Västmanland om du i efterhand vill tipsa om iakttagelser i samband med en brand. Alternativt kan du även ringa 114 14 och välj "Lämna tips!". Du kan även mejla egna iakttagelser kring den pågående händelsen direkt till polisen 

113 13

Ring 113 13 om du per telefon vill lämna eller få information om den pågående händelsen. 113 13 är öppet dygnet runt alla dagar.

1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskor svarar och bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Publicerad 2018-06-09 18:00:42

Uppdatering samt uppmaning

Räddningstjänsten meddelar att de har avvecklat sin insats, men att de har en stab i beredskap under en vecka med särskilt fokus på de här bränderna. Under lördag kväll genomför Kustbevakningen en flygning med värmekamera för att Räddningstjänsten ska få bra koll på läget.

Vistelse i brandområdet

Eftersläckningsarbete fortgår i brandområdet.

Obehöriga ska inte vistas i brandområdet på grund av säkerhetsskäl.
Publicerad 2018-06-09 14:05:59

Lägesrapport

Nu är räddningsinsatsen avslutad även vid branden i Broddbo. Det betyder att alla skogsbränder i Sala har övergått till eftersläckning och överlämnats till respektive markägare för bevakning.

Enligt SMHIs prognos ska det regna i området på måndag.

Publicerad 2018-06-09 09:54:32

Lägesrapport

Släckningen av branden vid Broddbo går enligt plan och räddningstjänsten räknar med att lämna över till markägaren vid lunchtid. Sala kommun som är markägare tar efter samråd med räddningstjänsten över eftersläckningen. Kommunens personal arbetar treskift över helgen för att organisera eftersläckningen.

Räddningstjänsten fortsätter under eftermiddagen att samla in material från släckningsarbetet.

Publicerad 2018-06-09 09:09:48

Tipstelefon 010-567 67 55 till polisen

Särskilt nummer för bränderna i Västmanland om du i efterhand vill tipsa om iakttagelser i samband med en brand.

Polisens tipstelefon 010-567 67 55

Alternativt kan du även ringa 114 14 och välj "Lämna tips!".

Skogsbränderna

Samma lägesrapport som gavs senast:

Rörbo: Räddningstjänsten lämnade över ansvaret för kontroll av brandområdet till markägaren Sveaskog klockan 14.00.

Helgonmossen: Ansvaret lämnades över till markägaren Sala kommun klockan 12.00.

Broddbo: Räddningstjänsten arbetar med eftersläckning, man har minskat personalstyrkorna. Planen är att lämna över ansvaret till markägaren Sala kommun kl. 12.00 på lördag 9 juni.

Publicerad 2018-06-08 15:59:21

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 15.30

Rörbo: Räddningstjänsten lämnade över ansvaret för kontroll av brandområdet till markägaren Sveaskog klockan 14.00.

Helgonmossen: Ansvaret lämnades över till markägaren Sala kommun klockan 12.00.

Broddbo: Räddningstjänsten arbetar med eftersläckning, man har minskat personalstyrkorna och kommer att minska ytterligare till kvällen. Planen är att lämna över ansvaret till markägaren Sala kommun kl. 12.00 på lördag 9 juni.

Sju brandbilar ska finnas på plats och ett antal fordon från försvaret och hemvärnet.

Publicerad 2018-06-08 13:58:21

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 13.30

Branden vid Ömossen, vid Färnebofjärdens nationalpark var inte en aktiv brand, Det rörde sig om en planerad naturvårdsbränning som gjordes för tre veckor sedan där det fortfarande enligt plan förekommer rök. Den är bevakad varje dag.

I Broddbo håller begränsningslinjerna. God prognos för släckningsarbetet.

I Rörbo planerar räddningstjänsten för överlämning till markägaren.

I Helgonmossen och Björnmosssen är räddningstjänstern kvar på plats till och med fredag kl 12.00.

Det extremt höga brandrisken på grund av torka och vind förväntas bestå de kommande dagarna.

Publicerad 2018-06-08 12:28:11

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 12.15

En ny brand har upptäckts i Ömossen, Sala kommun, vid Färnebofjärdens nationalpark. Räddningstjänsten meddelar att helikopter och andra resurser är på väg.

I Broddbo håller begränsningslinjerna. God prognos för släckningsarbetet. 

I Rörbo planerar räddningstjänsten för överlämning till markägaren.

I Helgonmossen och Björnmosssen är räddningstjänstern kvar på plats till och med fredag kl 12.00.

Det extremt höga brandrisken på grund av torka och vind förväntas bestå de kommande dagarna.

Publicerad 2018-06-08 09:07:31

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 08.30

I Broddbo pågår aktiv släckinsats. Flera enheter från räddningstjänsten är på plats. Vattenförsörjning är säkrad genom slangledning från sjön.

I Rörbo pågår släckinsats, räddningstjästen planerar att lämna över ansvaret till markägaren idag fredag klockan 12.00.

I Helgonmossen och Björnmosssen lämnades ansvaret över till markägaren torsdag kl 18.30. Räddningstjänsten är kvar på plats till och
med fredag kl 12.00.

Boende i Östra och Västra Fallet, Nilsbo och Nötbo har fått möjlighet att återvända hem. Detta är platser öster om branden i Broddbo.

Prognosen är i nuläget god. Väderprognosen gör att risken för skogsbränder och självantändning är fortsatt hög men vinden beräknas minska i styrka.

Räddningstjänsten uppmanar alla att följa eldningsförbudet och vara försiktiga även med grillning.

I övrigt gäller de beslut om spärrade vägar och evakueringar som tidigare
meddelats av Polisen, se nedan.

Översiktskarta över bränder i länet 8 juni 2018 (pdf)

Översiktskarta över bränderna i Sala, 14.49 (pdf)

Karta över bränderna i Helgonmossen och Broddbo, 12.30 (pdf)

Karta över branden i Nässelbo, 12.30 (pdf)

Publicerad 2018-06-07 20:25:32

Lägesrapport Länsstyrelsen kl. 20.15

I Helgonmossen och Broddbo pågår fortfarande insatser, men för övriga bränder i länet har det övergått till eftersläckningfas.

Publicerad 2018-06-07 18:08:52

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 17.30

Vid branden i Broddbo ser räddningstjänsten behov av fortsatt arbete under flera dygn framöver.

I Björnmossen avslutas räddningsinsatsen inom kort och man planerar för eftersläckning.

I Helgonmossen görs en ytterligare bedömning imorgon vid lunch innan man beslutar om eftersläckning.

I Rörbo görs en ytterligare bedömning imorgon vid lunch innan man beslutar om eftersläckning.

Branden i Nässelbo är under kontroll.

Publicerad 2018-06-07 16:06:41

Lägesrapport från Länsstyrelsen, kl. 15.00

I Rörbo och Helgonmossen börjar man planera för eftersläckning.

Branden i Nässelbo har vattenbombats och nu har man gått in med markpersonal för släckning.

Publicerad 2018-06-07 11:00:15

Meddelande från Räddningsledaren kl. 10.50

Räddningsledaren har meddelat att de som är evakuerade från sina hem på grund av bränderna kommer att fortsätta vara evakuerade under minst ett dygn till. Det kan bli längre beroende på hur släckningen går.

Publicerad 2018-06-07 09:02:31

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 08.20

Under natten har räddningstjänsten behållit begränsningslinjerna. Helikoptrarna drogs tillbaka under natten, men nu är fyra helikoptrar igång med vattenbombning. Räddningstjänsten förstärker i Rörbo i förebyggande syfte. Sammanlagt arbetar 80-85 brandmän och 40-50 personer från hemvärnet med brandbekämpningen.

Sannolikt kommer det att bli rökspridning idag på grund av den ökade vinden.

Prognosen är god och räddningstjänsten fortsätter med samma styrka som det senaste dygnet minst fram till fredag lunch.

Publicerad 2018-06-06 17:37:09

Lägesrapport kl. 17.30

Rörbo

Generellt sett går det åt rätt håll. Två helikoptrar vattenbombar i förebyggande syfte.

Helgonmossen

Markpersonal arbetar i förebyggande syfte.

Broddbo

Nedåtgående trend  men branden är ännu inte under kontroll. Tre helikoptrar och 45 brandmän arbetar intensivt med släckning.

Stampers

De mindre markbränder som uppstått under dagen är under kontroll och släckning pågår.

Prognos

Släckningen i Rörbo och Helgonmossen går över till eftersläckning inom 24 timmar. Oklar prognos om när branden i Broddbo övergår till eftersläckning. Läs mer om eftersläckning i tidigare uppdatering nedan.

Publicerad 2018-06-06 16:54:34

Information om eftersläckning av skogsbrand

Information om eftersläckning av skogsbrand – främst riktad till fastighetsägare

När räddningsinsatsen är avslutad övergår ansvaret för eftersläckning och bevakning till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

Eftersläckning och bevakning av eldhärjat område är oerhört viktig i rådande väderlek. Marken är uttorkad och risk för uppblossande glödbränder är stor.

Gnistor från dessa glödbränder kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade partier och där orsaka ny skogsbrand - speciellt vid växlande vindar och ändring av vindriktning. Eftersläckning kan pågå i dagar eller veckor tills området är säkert.

I fastighetsägarens ansvar ligger att noggrant inventera och släcka pågående glödbränder som ofta syns som små rökar. Arbetet är farligt och ska bedrivas med stor försiktighet. Träd vars rötter har brunnit av och torrträd som är delvis rötade kan falla utan ljud, men med stor kraft. Myrstackar och gamla döda liggande träd kan glöda mycket länge liksom utdikade myrmarker.

För eftersläckning kan egen material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd.

Om räddningstjänsten har kapacitet kan fastighetsägaren ofta få hyra material för eftersläckning.

Huvudregeln för eftersläckning är att alla ”rökar” ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3-5 dygn.

Mer information

Eftersläckning och bevakning efter skogsbrand (pdf)

Arbete i brandskadad skog (pdf)

Brandskadad skog (pdf)

Publicerad 2018-06-06 16:44:03

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 16.15

Polisens karta över avspärrningar, 180606, 16.15 (png)

Under tisdag natt och onsdag förmiddag har räddningspersonal på marken fortsatt arbetet med att begränsa och ringa in bränderna så att de inte sprider sig. Samarbetet med bland annat polisen och försvarsmakten fortsätter och under onsdagen anländer stöd från räddningstjänsten på Gotland, räddningstjänsten östra Skaraborg och flygflottiljen F16.

Prognosen för onsdagen är att släckningsarbetet fortsätter med oförminskad styrka och att kraftsamling sker mot branden öster om Broddbo som är svårast att hantera i dagsläget. Det är fullt fokus på att släcka branden i Broddbo idag eftersom vädret nu är gynnsamt. Brandrisken i skog och mark är fortfarande extremt hög och situationen påverkas bland annat av vind och luftfuktighet.

Polisen har gripit en kvinna misstänkt för grov mordbrand för branden i Broddbo. Kvinnan anhölls under förmiddagen av åklagare.

Polisen söker fortfarande efter personer som har gjort iakttagelser vid brandplatserna i Broddbo, av till exempel fordon och personer som uppträder på ett annorlunda sätt efter skogsbilvägar med mera.

Har man tips ringer man till polisen på 114 14 och meddelar vad man har sett. Man kan även mejla till polisen på adressen https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/länk till annan webbplats.

Publicerad 2018-06-06 15:05:07

Lägesrapport från Länsstyrelsen, kl. 14.30

Under tisdag natt och onsdag förmiddag har räddningspersonal på marken fortsatt arbetet med att begränsa och ringa in bränderna så att de inte sprider sig. Samarbetet med bland annat polisen och försvarsmakten fortsätter och under onsdagen anländer stöd från räddningstjänsten på Gotland, räddningstjänsten östra Skaraborg och flygflottiljen F16.

Prognosen för onsdagen är att släckningsarbetet fortsätter med oförminskad styrka och att kraftsamling sker mot branden öster om Broddbo som är svårast att hantera i dagsläget. Det är fullt fokus på att släcka branden i Broddbo idag eftersom vädret nu är gynnsamt. Brandrisken i skog och mark är fortfarande extremt hög och situationen påverkas bland annat av vind och luftfuktighet.

Polisen har gripit en kvinna misstänkt för grov mordbrand för branden i Broddbo. Kvinnan anhölls under förmiddagen av åklagare.

Polisen söker fortfarande efter personer som har gjort iakttagelser vid brandplatserna i Broddbo, av till exempel fordon och personer som uppträder på ett annorlunda sätt efter skogsbilvägar med mera.

Har man tips ringer man till polisen på 114 14 och meddelar vad man har sett. Man kan även maila till polisen på adressen https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/

Dokument
Publicerad 2018-06-06 11:57:58

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 11.40

Under tisdag natt och onsdag förmiddag har räddningspersonal på marken fortsatt arbetet med att begränsa och ringa in bränderna så att de inte sprider sig. Samarbetet med bland annat polisen och försvarsmakten fortsätter och under onsdagen anländer stöd från räddningstjänsten på Gotland, räddningstjänsten östra Skaraborg och flygflottiljen F16.

Prognosen för onsdagen är att släckningsarbetet fortsätter med oförminskad styrka och att kraftsamling sker mot branden öster om Broddbo som är svårast att hantera i dagsläget. Brandrisken i skog och mark är fortfarande extremt hög och situationen påverkas bland annat av vind och luftfuktighet.

Polisen har gripit en kvinna misstänkt för grov mordbrand för branden i Broddbo. Kvinnan anhölls under förmiddagen av åklagare.

Polisen söker fortfarande efter personer som har gjort iakttagelser vid brandplatserna i Broddbo, av till exempel fordon och personer som uppträder på ett annorlunda sätt efter skogsbilvägar med mera.

Har man tips ringer man till polisen på 114 14 och meddelar vad man har sett. Man kan även maila till polisen på adressen https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/

Publicerad 2018-06-06 09:52:52

Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 08.10

Prognosen för branden i Rörbo är god. Fyra fordon på plats. Branden i Helgonmossen/Björnmossen är inringad. I Broddbo fokuserar räddningstjänsten på att hålla begränsningslinjen och helikoptrar flyger sedan 04.30 i morse.

Länsstyrelsens uppdatering

I Broddbo-området har inga hus brunnit. Polisen kommer att återkomma med mer information till berörda.

 

Publicerad 2018-06-05 20:53:52

Uppdaterad lägesrapport kl. 21.00

Ett tiotal fastigheter har evakuerats i Ulvsbo norr om Sala och för närvarande pågår evakuering på flera platser i brandens riktning. Bland annat Nilsbo och Nötbo.

Omständigheterna i samband med branden i Broddbo har lett till att polisen har inlett förundersökning gällande grov mordbrand då det finns anledning att anta att branden kan vara anlagd.

Förundersökningen är just påbörjad och för närvarande pågår initiala utredningsåtgärder.

Polisen är mycket angelägen att få in tips från allmänheten som kan ha gjort iakttagelser av personer och fordon i det aktuella området. Tips och iakttagelser mottages på telefon 114 14. Polisen uppmanar allmänheten i området att vara uppmärksamma och följa händelseutvecklingen.

Skogsbranden i Rörbo är fortfarande inte under kontroll, men läget är stabilt. Räddningstjänsten håller begränsningslinjerna och kommer under kvällen mer aktivt gå in och släcka i sektorerna.

Samtidigt har flera nya bränder norr om Sala upptäckts, en i närheten av Ulvsbo och en i riktning mot Saladamm. Ett tiotal hushåll har evakuerats från Ulvsbo.

Ytterligare släckningsresurser är på väg in från Gotland, Göteborg och Dalarna.

Länsstyrelsen Västmanlands län

 

Publicerad 2018-06-05 17:52:38

Flera skogsbränder -- Lägesrapport från Länsstyrelsen kl. 20.00

Skogsbranden i Rörbo är fortfarande inte under kontroll, men läget är stabilt. Räddningstjänsten håller begränsningslinjerna och kommer under kvällen mer aktivt gå in och släcka i sektorerna.

Samtidigt har flera nya bränder norr om Sala upptäckts, en i närheten av Ulvsbo och en i riktning mot Saladamm. Ett tiotal hushåll har evakuerats från Ulvsbo.

Ytterligare släckningsresurser är på väg in från Gotland, Göteborg och Dalarna.

Publicerad 2018-06-05 16:11:49

Röklukt i Sala tätort

Den röklukt som kan kännas i Sala tätort härör inte från branden i Rörbo utan från en helt annan mindre skogsbrand i Järndammen norr om Sala. 

Tre enheter från räddningstjänsten i Hedåker, Möklinta och Sala bekämpar för närvarande denna brand.

Publicerad 2018-06-05 16:00:39

Lägesrapport från Länsstyrelsen

Skogsbranden vid Rörbo är ännu inte under kontroll. Polisen har evakuerat boende i området. En större släckningsinsats pågår från ett stort antal räddningstjänster. Länsstyrelsen har haft samverkansmöten med räddningstjänsten, polis, kommuner och andra viktiga aktörer under dagen och ett ytterligare möte är inplanerat under tidiga kvällen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Publicerad 2018-06-05 11:22:44

Frivilliga resurser

Precis som vid skogsbranden 2014 kommer det frågor om frivilliga bidrag av olika resurser och tjänster. Krisledningen på Sala kommun ser inget omedelbart behov för närvarande.

Men situationen kan komma att förändras och vi tar gärna emot det du kan erbjuda i händelse av att det skulle uppstå behov senare.

Frivilliga resurser

Om det behövs kan du vara en resurs i kommunens krishantering. Via vårt webbformulär kan du lämna information om vad du kan erbjuda för resurser. Vi registrerar och sorterar informationen och kontaktar dig om och när det blir aktuellt. Tack för att du bidrar.

Publicerad 2018-06-04 22:33:52

Släckningsarbetet fortskrider med stora resurser

Lägesbedömning

Inför natten bedöms brandläget vara relativt lugnt men räddningstjänsten planerar fortfarande för en lång insats och för uthållighet under minst 72 timmar med tillräcklig personal.

Insatta resurser

Insatsledningen sker via Storstockholms Räddningscentral i Täby. På brandplatsen finns en fältstab på fyra personer.

Räddningstjänst

40 enheter med totalt 70 personer är engagerade i insatsen. I insatsen deltar även fyra helikoptrar för släckning och en polishelikopter för ledning.

Försvarmakten är aktiverad med ca 50 personer och den frivilliga resursgruppen har ställt resurser till förfogande.

Evakueringen

De evakuerade områdena bevakas och ronderas av polis.

En uppsamlingsplats finns i beredskap och är uppstartad i Västerfärnebo, Svartådalens bygdecenter. Centret är öppet under natten och bemannad med personal ur Frivilliga resursgruppen.

Vi räknar med att publicera en ny lägesuppdatering under tisdag förmiddag. 

Publicerad 2018-06-04 19:51:12

Boende evakueras och polisen uppmanar folk att hellre lämna området än att vara kvar

  • Boende evakueras i tre byar i brandområdet i Rörbo, Sala, i Västmanland.
  • Polisen uppmanar folk att hellre lämna området än att vara kvar.
  • Polisen har inrättat en så kallad särskild händelse och har upprättat en stab, och finns på plats i brandområdet för att samverka med räddningstjänsten.
  • Länsväg 685 som går från Ramnäs upp mot Rörbo kommer spärras av med anledning av branden.
Polisens och räddningsledningens uppmaning till allmänheten är att vara försiktiga. 

Källa: SR P4 Västmanland

Publicerad 2018-06-04 17:33:00

Släckningsinsats pågår

Enlligt räddningstjänsten är det gott om tankningsresurser och en helikopter är även beställd för att  komplettera släckningsinsatsen.

För mer information, följ den löpande rapporteringen på Sveriges radio, P4 Västmanland som sänder extra.