Servicemeddelande
Publicerad 2018-05-30
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Efter ett totalt avbrott sedan kl. 10.17 idag har kommunens telefoni nu återfått full funktionalitet.

Kommunens leverantör av telefoni har sedan förmiddagen i dag haft en stor driftstörning som inneburit att kommunens mobila telefoner och enheter inte gått att nå under avbrottstiden. Kommunens kontaktcenter (0224-74 70 00) och alla fasta telefoner har dock fungerat hela tiden.

Efter ett intensivt felsökningsarbete hos leverantören ska nu felet vara avhjälpt och vår telefoni ska ha återfått full funktionalitet.

Leverantören följer utvecklingen under natten och morgonen för att garantera fortsatt full funktionalitet.

SMS som har skickats under tiden telefonin har varit otillgänglig kommer att levereras med fördröjning.

Vidare kommer vår leverantör utvärdera vad felet orsakades av och vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inte ska upprepas.

Kontakt

Christofer Berg, Enhetschef
0224-74 78 01 christofer.berg@sala.se