EldningsförbudStatus: Avslutad
Publicerad 2019-04-25
Uppdaterad 2020-01-30 14:24

Eldningsförbud råder alltid om brandrisken är stor (4) eller mycket stor (5).

Om brandriskprognoser

Sala kommun och Heby kommun har fattat beslut om att eldningsförbud alltid råder om brandrisken är stor (4) eller mycket stor (5). Aktuell brandrisk finns på SMHI:s webbplats.

Om eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får elda utomhus i skog eller mark.

Även om eldningsförbud råder, är det tillåtet att grilla med grillkol i grillar och i fasta, iordningsställda grillplatser, som är godkända av kommunen. Se till att du har tillgång till vatten, så du kan släcka. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle, ansvaret är ditt. Ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat.

Appen brandrisk ute

Brandrisk ute är en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos DinSäkerhet.se

Publicerad 2019-04-30 09:27:07

Eldningsförbud upphävt

Dagens brandriskprognosen för Sala och Heby  varierar mellan värdena 1 och 2 vilket betyder att det inte råder eldningsförbud. Räddningstjänsten avråder dock från all eldning i skog och mark, eldning av gräs, ris och valborgseldar samt användning av pyroteknik.

SMHIs brandriskindex styr/reglerar när eldningsförbud råder, eldningsförbud inträder vid värden 4 och 5. 

Om man efter bedömning anser att man kan hantera sin eldning är det tillåtet att elda. Gör förberedelser vilket inkluderar riskbedömning, möjlighet att larma, utrustning för brandsläckning, tillgång till vatten, personer som bevakar och kan släcka m m.

Relaterade kategorier