StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningDammar i Sala silvergruvas vattensystem åtgärdas
Pressmeddelande 2018-05-09, kl. 15:00
Logotyp
Publicerad 2018-05-09
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sala kommun har under en tid arbetat med konsekvensutredningar för att identifiera och därmed kunna hantera de risker som finns med de flera hundra år gamla dammarna i Sala silvergruvas vattensystem.

Som ett led i detta arbete har Sala kommun anlitat professor Sven Knutsson, vid Luleå Tekniska Högskola, för att få hjälp med att inventera problem och risker samt för råd om vad som behöver göras för att minimera riskerna för dammhaverier.

I den nu lämnade rapporten konstateras att stora träd på dammvallarna är en stor riskfaktor som skyndsamt måste åtgärdas.

Storm med höga vattenflöden kan fälla de här träden och i värsta fall orsaka ett dammhaveri, berättar Michael Nilsson, som är utredningsingenjör på Sala kommun.

Flera av dammarna i det här systemet är fornminnesförklarade, vilket gör att största möjliga hänsyn måste tas för att skydda kulturvärdet samtidigt som skydd av liv och hälsa alltid måste gå före.

Därför har vi nu i veckan begärt tillstånd av länsstyrelsen om att få fälla de höga träd som finns på dammvallarna. Förutom trädfällning så vidtar vi en rad andra åtgärder som till exempel att se över våra övervakningssystem. Vi går också igenom dammstabilitetsfrågor och ser vilka möjligheter vi har att hantera stora vattenflöden, förklarar Michael Nilsson.

Ett problem är att det här är historiska dammar, där det inte finns någon fullständig information om konstruktionen. Det faktum att dammarna har fyllt sin funktion i flera hundra år är dock ett mått på att dammarna med rätt underhåll kan fortsätta att fylla sin funktion. För att uppfylla moderna krav på säkerhet så är dock bedömningen att förstärkningsåtgärder kommer att behöva vidtas i delar av dammsystemet.

Mer information

Michael Nilsson, Utredningsingenjör
0224-74 75 73 michael.nilsson@sala.se
Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se