StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSkapande skola får 550 tkr av Statens Kulturråd
Pressmeddelande 2018-04-25, kl. 14:00
Logotyp
Publicerad 2018-04-25
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sala kommun har tilldelats 550.000 kronor i bidrag för Skapande skola. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Sala kommun har tilldelats 550.000 kronor i bidrag för Skapande skola. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla  uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

I Sala är det kulturskolan som administrerar bidraget, vilket skall garantera att alla skolenheter får del av insatserna på lika villkor.

I Sala kommer bidraget att användas för att anlita teatergrupper, författarbesök, konstnärer och musiker, men även för att kunna göra besök på teatrar och konserter. Enligt ansökan beräknas alla elever på alla 13 skolenheter, från förskoleklass till årskurs 9, inklusive särskolan, att kunna ta del av de planerade insatserna. Det rör sig om över 2600 elever.

Totalt beviljades 4.410.000 kronor i bidrag till kommunerna i Västmanland.

 

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet som har uppgiften att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet med utgångspunkt från de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturrådet ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom:

  • teater, dans, musik och annan scenkonst,
  • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
  • bild och form samt museer och utställningar,
  • regional kulturverksamhet,
  • judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer, och andra kulturella ändamål

Mer information

Relaterade kategorier