Servicemeddelande
Publicerad 2018-04-17
Uppdaterad 2019-07-25 13:38

Flödet i Svartån är i dagsläget högt och på vissa ställen kommer det troligen att dubbleras inom en vecka.

 – Det är inte en alarmerande situation, men vi får räkna med att vägar kan bli översvämmade och det kan leda till problem med framkomligheten. I vissa fall måste man kanske till och med stänga av vägar, säger Sala kommuns räddningschef, Tommy Jansson.

Fastighetsägare i närheten av vattendraget bör, så långt som det är möjligt, förbereda sig på att det kan ske lokala översvämningar

 – Det här är inte en helt ovanligt situation när det gäller just Svartån och vattenflödet där under vårarna, säger Tommy Jansson.

Räddningstjänsten följer utvecklingen genom regelbundna observationer tills läget normaliseras igen.

Relaterade kategorier