StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningUppdatering angående åtgärder med anledning av Gärdersta modulskola
Nyhet
Publicerad 2018-04-13
Uppdaterad 2018-04-13 08:56

En ny modulskola, som ska ersätta Åkraskolan, planeras att vara på plats på Gärdesta i Sala senast den första augusti i år.

Arbete med att iordningställa mark för uppförandet av den tillfälliga modulskolan har påbörjats på Gärdesta. Anledningen till den tillfälliga modulskolan är att Åkraskolan är i stort behov av reparation/renovering då problem med markfukt konstaterats.

Enligt den hårt pressade tidplanen kommer Gärdesta modulskola att tas i bruk den 1 augusti i år. Modulskolan uppförs i två våningar och kommer att ha ett mottagningskök och matsal. Infart till modulskolan blir från infarten till äldreboendet på Johannesbergsgatan 2.

Gärdersta modulskola kommer att stå cirka 4 år, vad som ska hända med den gamla skolan kommer att beslutas under året.

Tidigare nyheter i ämnet:

Åkraskolan utryms i höst efter stora fuktskador (Publicerad 2018-01-11)

Åkraskolan (Publicerad 2018-02-05)

Ny modulskola levereras av 80 långtradare (Publicerad 2018-03-12)

För mer information:

Åsa Eriksson, Fastighetschef, asa.eriksson@sala.se, 0224-74 79 11