StartNyheter - listningsala.se - näst bäst i länet
Nyhet
Publicerad 2017-12-04
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Kommunens webbplats sala.se hamnar tvåa i länet då årets resultat i SKLs nationella webbundersökning presenterats.

Information till alla 2017

Under perioden juni–oktober 2017 har drygt 240 kommuners webbplatser undersökts genom att besvara 256 frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet fördelade på tolv olika kategorier.

Undersökningen bidrar till att utveckla kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv och är en hjälp att förbättra den service och tjänster som vi erbjuder medborgarna via sala.se.

Markant förbättring

Sala kommun har för 2017 gjort en markant förbättring från 2016 års resultat på 49 % och i år nått 82 %. Det betyder att vi placerar oss på en andraplats bland kommunerna i Västmanland.

Mer om undersökningen

Läs mer om undersökningen information till alla och undersökningen i sin helhet på SKL:s webbplats.

2018 blir vi ännu bättre!

Våra goda resultat i undersökningen visar på att vi är på rätt väg. För att nå målet att vara bland de bästa i landet behöver vi under 2018 fokusera på att främst arbeta vidare med webbplatsens innehåll.

Sala.se ska ligga i framkant

Sala kommun ska vara engagerad och följa webbutvecklingen för att löpande förbättra kommunens webbservice. Sala.se ska vara i nivå med de bästa kommunala webbplatserna som ska återspeglas i oberoende nationella bedömningar som årligen utförs för den offentliga sektorn. Kommunen tar också egna initiativ till att mäta och utvärdera webbplatsen.

(Målsättning 8 i Riktlinje för sala.se)

Diagram som visar måluppfyllelsen i SKLs webbundersökning 2017.
Diagram: måluppfyllelse i SKLs webbundersökning 2017.