StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningDelegation från kinesiskt ministerium lär om Salas äldreomsorg
Nyhet
Publicerad 2017-11-22
Uppdaterad 2017-11-22 11:33

En delegation med 22 representanter från Kinas vetenskaps- och teknikministerium besöker Sala kommun.

Kommunstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C), tog emot delegationen i Gustaf Adolf-salen i Rådhuset och berättade att hon själv reser till just Kina om en vecka för att delta i en konferens med kommuner från hela världen.

Carola Gunnarsson berättade också för de kinesiska besökarna om hur en svensk kommun, och förstås framför allt då Sala, är organiserad och fungerar. Besökarna fick också veta mer om hur Sala arbetar med att utveckla äldreomsorgen, både med arbetsmetoder och tekniska hjälpmedel. Carola Gunnarsson visade bilder från verksamheterna vid Sala kommuns "flaggskepp" när det gäller äldre- och omsorgsboende, Johannesbergsgatan 2.

Hon kunde också berätta att Sala kommun omsätter 1,2 miljarder kronor, har en investeringsbudget i år på 305 miljoner kronor och att den nästa stora investeringen, förutom de nya skolor som byggs, är just ännu ett nytt äldreboende..

De kinesiska besökarna fick också höra om Sala silvergruvas spännande historia, att Sala kommun har 1.900 medarbetare och 150 politiskt förtroendevalda, att kommunens bolag har ytterligare 100 anställda, att Sala under 2024 fyller 400 år, att vi snart är 23.000 invånare och att hälften av dem bor på landsbygden, vilket ställer extra höga krav när det gäller att lyckas med att ge en likartad service till både de invånare som bor i tätorten Sala och på landet.