StartNyheter - listningSala kommuns ekonomi blir allt starkare
Nyhet
Publicerad 2017-10-04
Uppdaterad 2017-10-17 08:22

Sala kommun beräknas redovisa ett helårsresultat för 2017 på plus 55,2 miljoner kronor. Och det överskottet blir hela 29 miljoner kronor högre än vad som tidigare har budgeterats.

Det här visar det färska delårsbokslutet för årets första åtta månader.

- Det är glädjande att vi nu kan redovisa vår bokslutsprognos för 2017 som visar på en fortsatt stabil ekonomi i Sala kommun. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna erbjuda våra kommunmedborgare det stöd och den service som man har rätt till, säger kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C).

- Det är också viktigt för att vi ska kunna genomföra vårt stora investeringsprogram i bland annat förskolor och skolor. Medarbetarnas anställningstrygghet är också helt beroende av en stabil ekonomi i kommunen.

Carola Gunnarsson berättar att den stora budgetavvikelsen beror på att kommunen har sålt mark för 17,7 miljoner kronor, på ett bättre finansnetto och på att nämnderna visar ett positivt resultat i verksamheterna.

- Det görs ett mycket bra arbete av våra medarbetare där alla försöker bidra till en effektiv och medborgarvänlig verksamhet där man hushållar med de gemensamma resurser som finns, säger Carola Gunnarsson.  

- Det är också glädjande att konstatera att även våra kommunala bolag har en stabil ekonomi, fortsätter hon.     

Sala kommun omsätter drygt 1,2 miljarder kronor per år och har 2 040 anställda.

 

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier