StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKollektivtrafikmyndigheten tar över handläggning av färdtjänst
Pressmeddelande
Logotyp
Publicerad 2017-10-02
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Den 1 oktober går myndighetsutövningen och handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst över från Sala kommun till Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland.

Region Västmanland (logotyp)

Region Västmanland
Pressmeddelande | 26 september 2017 | 16:12

Syftet är att färdtjänsthandläggningen ska komma närmare verksamheten som planerar och genomför färdtjänstresor. Sala kommun fattar fortfarande beslut om regelverket för färdtjänst och riksfärdtjänst samt taxan för färdtjänst.

Du som ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst påverkas inte av förändringen, annat än att handläggning sker hos Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås och att Region Västmanland blir personuppgiftsansvarig.

Har du redan ett färdtjänsttillstånd? 

För att beställa din färdtjänstresa kontaktar du precis som tidigare Beställningscentralen på telefon 020-63 64 60, dygnet runt, året om.

Mer information

Mer information om färdtjänst och nya ansökningsblanketter finns på regionvastmanland.se/fardtjanst från och med den 1 oktober.

Mer information

Malin Bäcklund Baard, Handläggare skolskjuts
0224-747329 Malin.BacklundBaard@sala.se


Mohammad Sabet, verksamhetschef
mohammad.sabet@regionvastmanland.se, 021-17 68 45

Relaterade kategorier